Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu

nedjelja, 26. listopad 2008 20:59

get?filename=plakat_-1479308671.jpgPrvi i drugi svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu su arhivistička obavijesna pomagala koja sadrže višerazinski i standardizirani opis ukupno 1206 arhivskih fondova i 18 arhivskih zbirki, koliko ih trenutno čini fundus Državnog arhiva u Zagrebu, čije gradivo potječe iz razdoblja od 1258. do 2007. godine.

Fondovi i zbirke prikazani u Vodiču opisani su s ukupno sedamnaest elemenata opisa usklađenih s Općom međunarodnom normom za opis arhivskoga gradiva ISAD (G).

Prvi svezak Vodiča prate pripadajuća Kazala, uvezana u posebnu knjigu. Osim abecednog popisa fondova i zbirki i njihovog popisa prema matičnom broju, ta knjiga sadrži abecedno i tematsko predmetno kazalo te kazalo osoba i kazalo mjesta.

Trilogija koju čine 1. i 2. svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu te Kazala uz 1. svezak rezultat je dugogodišnjeg sustavnog rada i zajedničkog napora svih stručnih djelatnika Državnog arhiva u Zagrebu u njihovu nastojanju da sakupe, sistematiziraju i objedine informacije o fondovima i zbirkama u svom arhivu, da ih prikažu jednostavnim jezikom na standardizirani način te da tim putem arhivski fundus stave u pripadajući povijesni i društveni kontekst i učine ga dostupnim.

Nastojeći povezati fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu s dopunskim izvorima u drugim AKM ustanovama u Hrvatskoj i izvan nje, željeli smo usmjeriti istraživače na još neistražene veze među arhivskim gradivom i na stvaranje novih relacija među postojećim izvorima.

Osim toga, pokušali smo postaviti osnove za izgradnju svojevrsnog partnerskog odnosa s arhivskim korisnicima i istraživačima u zajedničkom poduhvatu generiranja novog znanja i valorizacije fundusa Državnog arhiva u Zagrebu kao sastavnog dijela hrvatske i europske kulturne baštine.

 


Ažurirano srijeda, 16. studeni 2016 16:5

Riječ izdavača

nedjelja, 26. listopad 2008 22:22

U nastojanju da bogati arhivski fundus učine još dostupnijim građanima Zagreba i široj javnosti, istovremeno obilježavajući stoljetnicu osnutka,  arhivisti Državnog arhiva u Zagrebu objavili su 1. svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu.

Vodič je putokaz za upoznavanje povijesti svekolikog razvoja Zagreba od Zlatne bule (1242.), pa do ujedinjenja grada (1850.) i sve do danas. Poput dokumentarnog vremeplova, Vodič oslikava razvoj uprave i javnih službi, razvoj pravosuđa, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, ustanova iz područja kulture i znanosti, svjedoči o razvoju gospodarstva, o političkim strankama i organizacijama, o udrugama, obiteljima i značajnim pojedincima. Budući da je Zagreb hrvatska metropola, to je veća vrijednost pisane baštine koja se čuva u Državnom arhivu u Zagrebu.

Darko Rubčić,
ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu

 

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 23:14

Povijest Državnog arhiva u Zagrebu

nedjelja, 26. listopad 2008 21:47

Najstariji podatci o smještaju spisa Arhiva grada Zagreba poznati su iz godine 1572., 1578. i 1643. Postoje podatci da su najvažniji privilegiji s gradskim pečatom čuvani u sakristiji crkve svetog Marka u posebnom spremištu zvanom "cancellus", dok je jedan dio spisa čuvan u gradskoj vijećnici. Godine 1645. grad Zagreb zahvatio je veliki požar u kojem je gorjela i gradska vijećnica, no zaslugom gradskog kapetana Dominika Pilota gradski arhiv bio je spašen. Tijekom 18. stoljeća (za vrijeme Marije Terezije i Josipa II.) pojavila se potreba da se arhiv sredi i da se sastavi popis gradiva. U tu svrhu imenovan je posebni registrator (osoba za uređenje arhiva). Rezultat ove akcije bio je "Elenchus", abecedni registar iz 1774. godine.

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 23:22

Više