A. Uprava i javne službe

U Državnom arhivu u Zagrebu čuva se ukupno 220 fondova nastalih radom tijela uprave i javnih službi na području grada Zagreba i Zagrebačke županije u razdoblju od 13. stoljeća do 1990. U hrvatskom arhivističkom klasifikacijskom sustavu ti su fondovi označeni kao fondovi klase A. Prema razdoblju u kojem je djelovao stvaratelj čijim je radom arhivsko gradivo nastalo, a koje se označava sukladno promjenama društvenog i državnog uređenja u kojima je stvaratelj djelovao, fondovi klase A pohranjeni u Državnom arhivu u Zagrebu dijele se na pet skupina u rasponu od A.1. do A.5. Skupina A.1. sadrži fondove nastale radom uprave i javnih službi do 1848., skupina A.2. se odnosi na razdoblje od 1848. do 1918., A.3. na razdoblje od 1918. do 1941., A.4. na razdoblje 1941. - 1945., a A.5. na razdoblje 1945. - 1990.
Iako su unutar ove klase zastupljeni i fondovi stvaratelja oblasne i okružne nadležnosti, u najvećemo broju radi se o fondovima nastalim radom upravnih tijela u kotarima, gradovima i općinama, odnosno radom različitih poglavarstava, ureda, narodnih odbora, skupština itd.
Ti fondovi sadrže vrijedne podatke za istraživanje političkih, upravnih, ali i gospodarskih, kulturnih te općenito društvenih promjena koje su se događale na području današnjeg grada Zagreba, Zagrebačke županije i šire. Osim što su fondovi vrijedni istraživačima, veliki broj građana svakodnevno ih koristi u svrhu rješavanja svojih imovinsko-pravnih odnosa. (K.H.)

A.1. Uprava i javne službe do 1848.

Skupina A.1. sadrži samo dva fonda: fond Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba, koji sadrži gradivo nastalo djelovanjem magistrata Zagrebačkog Gradeca od njegovih početaka u 13. stoljeću do ujedinjenja s Kaptolom, Novom Vesi i Vlaškom ulicom u Grad Zagreb 1850., te fond Povlašteno trgovište Jastrebarsko, nastao radom poglavarstva slobodnog trgovišta u Jaski od 17. do 19. stoljeća. (B.M.) 

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

Skupina A.2. sadrži devet fondova nastalih djelovanjem kraljevskih kotarskih oblasti Zagreb, Stubica i Velika Gorica, Kraljevskog kotarskog poreznog ureda u Zagrebu, Gradskog poglavarstva Zagreb, Kraljevskog redarstvenog povjerenstva za slobodni kraljevski grad Zagreb, zagrebačkog  i donjostubičkog zadružnog povjerenika te Upravne općine Stupnik u razdoblju od 1848. do 1918. (B.M.)

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

Skupina A.3. sadrži ukupno 25 fondova nastalih u razdoblju od 1918. do 1941. djelovanjem sreskih načelstava u Zagrebu, Donjoj Stubici, Samoboru i Velikoj Gorici, poreznih uprava (kotara Zagreb, za grad Zagreb, te zagrebačkih poreznih uprava I., II. i III.), Poreznog ureda za kotar Sveti Ivan Zelina, Gradskog poglavarstva Zagreb, Trgovišta Jastrebarsko, Povjereništva Financijalne straže, Uprave policije grada Zagreba, upravnih općina Pušća, Gračani-Remete, Vrapče, Kustošija, Stupnik, Marija Bistrica i Oroslavje, te zagrebačkog, jastrebarskog i donjostubičkog  zadružnog povjerenika.  (B.M.)

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

Skupina A.4. sadrži ukupno 26 fondova nastalih tijekom 2. svjetskog rata djelovanjem okružnih narodnooslobodilačkih odbora Pokuplje i Zagreb, zatim kotarskih oblasti u Donjoj Stubici, Samoboru, Velikoj Gorici i Zagrebu, poreznih uprava (kotara Zagreb, kotara Donja Stubica te zagrebačkih poreznih ureda I., II. i III.), Gradskog poglavarstva Zagreb, Razdjela Financijalne straže, Redarstvene oblasti za grad Zagreb, Ureda za kolonizaciju u Zagrebu, zagrebačkog i donjostubičkog zadružnog povjerenika te upravnih općina Donja Stubica, Kustošija, Remete, Sesvete, Stenjevec, Stupnik, Sveta Klara, Šestine i Vrapče. (B.M.)

A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

Skupina A.5. sadrži ukupno 158 fondova nastalih nakon 2. svjetskog rata djelovanjem zagrebačkog Oblasnog, Okružnog, Kotarskog i Gradskog narodnog odbora, zatim kotarskih narodnih odbora Donja Stubica, Dugo Selo, Samobor, Velika Gorica, Zelina, Ureda za katastar grada Zagreba, raznih ustanova osnovanih na temelju rješenja NO grada Zagreba (Agencija za transportni rad, Državne stambene zgrade, Sanitarni vozni park, Gradska kupališta, direkcije raznih poduzeća (komunalnih, nabavnih, obrtnih i industrijskih, opskrbnih, poduzeća za automobilski saobraćaj, poljoprivrednih, prehrambenih, saobraćajnih, trgovačkih, ugostiteljskih i građevnih), Direkcija proizvodnje građevnog materijala, direkcije za drvnu, kemijsku i grafičku, metalnu, tekstilnu i kožnu industriju), fond Skupština grada Zagreba, Sekretarijat za unutarnje poslove, fondove nastale djelovanjem Skupštine zajednice općina Zagreb i skupština općina Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Pešćenica, Remetinec, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić i Zelina,  te fondove općinskih, rajonskih i mjesnih narodnih odbora. (B.M.)