A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

Skupina A.2. sadrži devet fondova nastalih djelovanjem kraljevskih kotarskih oblasti Zagreb, Stubica i Velika Gorica, Kraljevskog kotarskog poreznog ureda u Zagrebu, Gradskog poglavarstva Zagreb, Kraljevskog redarstvenog povjerenstva za slobodni kraljevski grad Zagreb, zagrebačkog  i donjostubičkog zadružnog povjerenika te Upravne općine Stupnik u razdoblju od 1848. do 1918. (B.M.)