D.2. Srednje škole

Skupina D.2. sadrži 61 fond nastao djelovanjem državnih, odnosno javnih i privatnih srednjih škola: zagrebačkih klasičnih gimnazija (I., II., Dominikanska, Franjevačka, Nadbiskupska), realnih gimnazija u Čazmi i Zagrebu (Gimnazija maršala Tita, I., II., III., IV. i V. muška realna, I., II. i III. ženska realna, Privatna realna gimnazija dr. Ade Broch, IX., X., XI., XII., XIII. gimnazija, Ženska realna gimnazija sestara milosrdnica), fondove raznih srednjih strukovnih škola (učiteljskih, trgovačkih, ekonomskih, glazbenih, učenika u privredi, obrtnih i drugih) te fondove raznih građanskih škola. Unutar navedene cjeline valja istaknuti neospornu vrijednost fonda I. klasične gimnazije u Zagrebu, čiji vremenski raspon sačuvanog gradiva seže od 1776. do 1954. i zbog svoje vremenske i sadržajne cjelovitosti i obuhvatnosti predstavlja dragocjen izvor pri istraživanjima povijesti školstva u Hrvatskoj. (M.T., B.M.)