E. Kultura, znanost i informiranje

U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjeno je ukupno 15 fondova klase E., nastalih djelovanjem samog Arhiva ("Državni arhiv u Zagrebu"),  triju kazališnih kuća (Artističke pozornice "Varijete", Zagrebačkog dramskog kazališta, Teatra u gostima), dvaju kina ("Narodni dom","Udarnik"), Zavoda za psihologiju i fiziologiju rada, Serum zavoda-Kalinovica, pet nakladnih zavoda (Europa Verlag, Velzek Ante, "Ibi", "Rubens" i "Saobraćaj"), jednog novinskog izdavačkog poduzeća ("Naprijed") i Zagrebačke filharmonije. 

E.1. Kultura

Skupina E.1. sadrži fondove nastale djelovanjem Artističke pozornice "Varijete", Zagrebačkog dramskog kazališta, Teatra u gostima, samoborskog kina "Narodni dom", kina "Udarnik" iz Velike Gorice, Državnog arhiva u Zagrebu i Zagrebačke filharmonije.
 
 

E.2. Znanost

Skupina E.2. sadrži samo dva fonda nastala djelovanjem Zavoda za psihologiju i fiziologiju rada (1932.–1948.) i Serum zavoda-Kalinovica, koji je najprije bio u sastavu Higijenskog zavoda, a danas je integriran u Plivu.
 

E.3. Informiranje

Skupina E.3. sadrži šest fondova nastalih djelovanjem raznih izdavačkih kuća: Europa Verlag naklada, Velzek Ante nakladni zavod, "Ibi" poduzeće za izdavanje, prodaju i distribuciju knjiga, "Naprijed" novinsko izdavačko poduzeće, "Rubens" umjetnički nakladni zavod i "Saobraćaj" nakladno poduzeće.