F. Zdravstvo i socijalne ustanove

U Državnom arhivu u Zagrebu čuva se ukupno 17 fondova klase F, odnosno fondova nastalih radom zdravstvenih i socijalnih ustanova grada Zagreba. Klasa F se prema hrvatskom arhivističkom klasifikacijskom sustavu dijeli na četiri skupine: Zdravstvene ustanove i službe (F.1.), Ljekarne (F.2.), Veterinarske ustanove (F.3.) i Socijalne ustanove (F.4). U Državnom arhivu u Zagrebu nalaze se fondovi iz skupina F.1., F.2. i F.4., koji potječu iz razdoblja od prve polovice 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Među njima se posebno ističu fondovi najstarijih zagrebačkih bolnica, Zakladne bolnice (Bolnice milosrdne braće) i Bolnice milosrdnih sestara. Uz fondove bolnica, u Arhivu se čuvaju i fondovi ambulatorija, poliklinike, ljekarne te nekoliko ustanova za prihvat i njegu djece. Ovoj klasi pripadaju i dva fonda zaklada dobrotvornog karaktera,  fond Okružnog ureda za osiguranje radnika i fond Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba.

Gradivo zdravstvenih i socijalnih ustanova može posluži kao izvor za proučavanje povijesti zdravstvene i socijalne skrbi, ali i za istraživanje društvene povijesti, prvenstveno socijalnih prilika stanovništva grada Zagreba i njegove šire okolice u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Gradivo dječjih domova i prihvatilišta može poslužiti i pojedincima da dođu do osobnih podataka o svojem smještaju u dom i usvojenju. (K.H.)

F.1. Zdravstvene ustanove i službe

Skupina F.1. sadrži šest fondova nastala djelovanjem raznih bolnica (Bolnica milosrdnih sestara, Zakladna bolnica, Bolnica za zarazne bolesti, Kraljevska zemaljska ortopedska bolnica, Zatvorska bolnica u Zagrebu i Opća javna županijska bolnica Velika Gorica) te fondove Merkurov sanatorij, Gradski dječji ambulatorij, Školska poliklinika u Zagrebu, Središnji ured sestara pomoćnica u Zagrebu i Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba.

 

F.2. Ljekarne

Skupina F.2. sadrži samo fond nastao djelovanjem zagrebačke trgovine lijekovima "Remedia" u razdoblju od 1930. do 1948.

 

F.4. Socijalne ustanove

Skupina F.4. sadrži fond Prihvatilište za trahomatoznu djecu u Zagrebu, fondove nekoliko dječjih domova i sirotišta (Centralno prihvatilište za djecu, Dječji dom Josipovac, Uprava dječje kolonije u Zagrebu), fondove zaklada dobrotvornog karaktera (Zaklada predsjednika i osnivača "Prehrane" Šandora A. Alexandera, Zaklada bana Jelačića za nemoćne vojnike i njihove obitelji) i fond Okružni ured za osiguranje radnika u Zagrebu.