F. Zdravstvo i socijalne ustanove

U Državnom arhivu u Zagrebu čuva se ukupno 17 fondova klase F, odnosno fondova nastalih radom zdravstvenih i socijalnih ustanova grada Zagreba. Klasa F se prema hrvatskom arhivističkom klasifikacijskom sustavu dijeli na četiri skupine: Zdravstvene ustanove i službe (F.1.), Ljekarne (F.2.), Veterinarske ustanove (F.3.) i Socijalne ustanove (F.4). U Državnom arhivu u Zagrebu nalaze se fondovi iz skupina F.1., F.2. i F.4., koji potječu iz razdoblja od prve polovice 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Među njima se posebno ističu fondovi najstarijih zagrebačkih bolnica, Zakladne bolnice (Bolnice milosrdne braće) i Bolnice milosrdnih sestara. Uz fondove bolnica, u Arhivu se čuvaju i fondovi ambulatorija, poliklinike, ljekarne te nekoliko ustanova za prihvat i njegu djece. Ovoj klasi pripadaju i dva fonda zaklada dobrotvornog karaktera,  fond Okružnog ureda za osiguranje radnika i fond Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba.

Gradivo zdravstvenih i socijalnih ustanova može posluži kao izvor za proučavanje povijesti zdravstvene i socijalne skrbi, ali i za istraživanje društvene povijesti, prvenstveno socijalnih prilika stanovništva grada Zagreba i njegove šire okolice u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Gradivo dječjih domova i prihvatilišta može poslužiti i pojedincima da dođu do osobnih podataka o svojem smještaju u dom i usvojenju. (K.H.)

F.1. Zdravstvene ustanove i službe

Skupina F.1. sadrži četiri fonda nastala djelovanjem zagrebačkih bolnica (Bolnica milosrdnih sestara, Zakladna bolnica, Bolnica za zarazne bolesti, Kraljevska zemaljska ortopedska bolnica) te fondove Merkurov sanatorij, Gradski dječji ambulatorij, Školska poliklinika u Zagrebu i Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba.

 

F.2. Ljekarne

Skupina F.2. sadrži samo fond nastao djelovanjem zagrebačke trgovine lijekovima "Remedia" u razdoblju od 1930. do 1948.

 

F.4. Socijalne ustanove

Skupina F.4. sadrži fond Prihvatilište za trahomatoznu djecu u Zagrebu, fondove nekoliko dječjih domova i sirotišta (Centralno prihvatilište za djecu, Dječji dom Josipovac, Središnji ured sestara pomoćnica u Zagrebu, Uprava dječje kolonije u Zagrebu), fondove zaklada dobrotvornog karaktera (Zaklada predsjednika i osnivača "Prehrane" Šandora A. Alexandera, Zaklada bana Jelačića za nemoćne vojnike i njihove obitelji) i fond Okružni ured za osiguranje radnika u Zagrebu.