F.4. Socijalne ustanove

Skupina F.4. sadrži fond Prihvatilište za trahomatoznu djecu u Zagrebu, fondove nekoliko dječjih domova i sirotišta (Centralno prihvatilište za djecu, Dječji dom Josipovac, Uprava dječje kolonije u Zagrebu), fondove zaklada dobrotvornog karaktera (Zaklada predsjednika i osnivača "Prehrane" Šandora A. Alexandera, Zaklada bana Jelačića za nemoćne vojnike i njihove obitelji) i fond Okružni ured za osiguranje radnika u Zagrebu.