G.1. Razdoblje do 1945.

Pod klasifikacijskom oznakom G.1. postoje izrazito vrijedni arhivski fondovi čiji su stvaratelji dali značajan doprinos razvoju gradskog i državnog gospodarstva u 19. i 20. stoljeću. Arhivsko gradivo ovih fondova može poslužiti povjesničarima i znanstvenim istraživačima kao izvor za proučavanje razvoja gospodarstva i drugih istraživanja. Tu pripadaju štedionice, privredna udruženja, komore i savezi. Posebno valja istaknuti Zagrebačku burzu za robu i vrednote, Zagrebački velesajam, Trgovačku komoru, Komoru za novčarstvo, Gradsku plinaru i Zagrebački električni tramvaj. Glede sadržaja fondova, uz tehničku, financijsku, imovinskopravnu i drugu dokumentaciju, potrebno je istaknuti memorandume, kataloge, prospekte, plakate i fotografije. S obzirom na vrijednost, količinu i sadržaj sačuvanog arhivskog gradiva, može se dijelom govoriti i o gospodarskoj kulturnoj baštini. (M.R.)