HR-DAZG-1004 Hrvatsko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama

utorak, 4. studeni 2008 10:53

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1004

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1906./1956.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1945.-1956., necjelovito opći spisi u rasponu od 1906. do 1956., pozivnice za priredbe u rasponu od 1906.-1956.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1954. – 1956., 1 kut.

2. Opći spisi, 1906./1956., 1 kut.

3. Tiskovine, 1906./1956.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Iako je gradivo sačuvano fragmentarno, može poslužiti za proučavanje rada jednog pjevačkog društva u ruralnoj sredini.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1896. – 

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama, 1936. -

Hrvatsko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama, 1896. - 1936.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1896., a djeluje i danas na području Šestina. Svrha mu je njegovati hrvatsku narodnu popjevku odnosno izvornu narodnu glazbu. Bilo je član Hrvatskog pjevačkog saveza.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Radiček, Gordana; Jug, Đurđica: Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Sljeme" Šestine - Zagreb. 115. obljetnica. Zagreb, 2011.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:25