HR-DAZG-1023 Savez gradova Banovine Hrvatske

utorak, 4. studeni 2008 11:37

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1023

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1939.] 1940. - 1945.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 7 kut. (0,75 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U seriji Predspisi sačuvani su zapisnici inicijativnih sastanaka glede osnivanja Saveza, zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1940. do 1943., odobrena pravila iz 1941. i 1943., opći spisi u rasponu od 1941. do 1944., statistički pregledi prostornih, demografskih i gospodarskih iskaza gradova članica Saveza iz 1941. i računska dokumentacija u rasponu od 1941. do 1943.

SERIJE U FONDU:

1. Predspisi, 1939. – 1940.

2. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1940. – 1943., 1 kut.

3. Pravila, 1941. – 1943., 2 kom.

4. Opći spisi, 1940. – 1945., 2 knj., 5 kut.

5. Statistika, 1941.

6. Računska dokumentacija Oblasnog odbora, 1941. – 1943., 1 kut.

7. Tiskovine, 1941. – 1943.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo je izvor za proučavanje samoorganiziranja gradova Banovine Hrvatske odnosno NDH u nastojanju očuvanja gradske samouprave.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Savez gradova Banovine Hrvatske

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1940. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Savez gradova Banovine Hrvatske, 1940. - 1941.

Savez gradova Nezavisne Države Hrvatske, 1941. – 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Savez gradova Banovine Hrvatske utemeljen je 1940. kao samostalna i od Saveza gradova Kraljevine Jugoslavije nezavisna organizacija. Djelovao je na području Banovine Hrvatske odnosno NDH. Svrha mu je bila poraditi glede zajedničkih prava i interesa, napose unapređenja gradske samouprave, javne uprave i gospodarstva. Prestao je raditi 1945.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 16:0