HR-DAZG-1024 Hrvatski Crveni križ. Gradski odbor Zagreb

petak, 31. listopad 2008 11:19

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1024

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1943./1944.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvane su dvije knjige blagajničkih izvješća iz 1943./1944. godine. 

SERIJE U FONDU:

1. Računska dokumentacija, 1943. – 1944., 2 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo svjedoči o organiziranosti Hrvatskog Crvenog križa na nižim razinama.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatski Crveni križ. Gradski odbor Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1941. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Hrvatski Crveni križ - Gradski odbor Zagreb, 1941. - 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Hrvatski Crveni križ osnovan je zakonskom odredbom broj CLXIII-495-Z.p. 1941. i izmjenom broj CXCV-1627-Z-1942. Na temelju krajnje fragmentarno sačuvanog gradiva fonda, nije moguće utvrditi kada je utemeljen Gradski odbor Zagreb Hrvatskog Crvenog križa.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:26