HR-DAZG-1026 Društvo "Kvak"

utorak, 4. studeni 2008 11:7

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1026

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1904./1907.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici glavnih skupština, redovnih i svečanih sastanaka i proslava u rasponu od 1904. do 1907.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1904. - 1907., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo svjedoči o postojanju jednog društva koje je okupljalo svoje članove radi razonode.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo "Kvak"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1879. - 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1879., a prestalo je postojati 1941. Svrha mu je bila druženje i zabava članova. Društvo je uredilo svoje klupske prostorije u Demetrovoj 3 koje su freskama ukrasili slikari Menci Klement Crnčić i Branko Šenoa. U početku su članovi društva bili samo muškarci, a kasnije i žene.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1001.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 14:10