HR-DAZG-1027 Djevojačko društvo "Ognjište" (Dekliško društvo "Ognjišče")

četvrtak, 30. listopad 2008 16:16

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1027

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1946.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka upravnog odbora iz 1946.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1946., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Gradivo svjedoči o potrebi postojanja jednog društva za prihvat mladih djevojaka uz Slovenije.

JEZIK U GRADIVU: slovenski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Djevojačko društvo "Ognjište" (Dekliško društvo "Ognjišče")

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: (?) - 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zbog fragmentarno sačuvanog gradiva fonda nije moguće utvrditi kada je ovo društvo utemeljeno. Zna se da je ukinuto 1946. Svrha društva bilo je zbrinjavanje mladih djevojaka u njihovom konačištu u Slovenskoj ulici 3. Kako je jezik društva bio slovenski, može se pretpostaviti da je zbrinjavalo djevojke koje su u Zagreb dolazile na rad iz Slovenije.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 996.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:29