HR-DAZG-1029 Dobrotvorno društvo "Prehrana"

petak, 31. listopad 2008 11:45

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1029

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1917./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 3 knj., 4 kut. (1,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave od 1917. do 1947., nepotvrđena pravila iz 1931. i potvrđena pravila iz 1945. i 1946., necjelovita dokumentacija o članstvu u rasponu od 1941. do 1947., neurudžbirani opći spisi u rasponu od 1929. do 1947. i necjelovita računska dokumentacija od 1934. do 1947.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1917./1947., 1 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1931. – 1946., 3 kom.

3. Članstvo, 1941./1947.

4. Opći spisi, 1929./1947., 2 kut.

5. Tiskovine, 1926./1947., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1934./1947., 2 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti karitativni rad u gradu Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrotvorno društvo "Prehrana"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1875. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Društvo "Prehrana", 1917. - 1931.

Dobrotvorno društvo "Prehrana", 1931. - 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1917. kao dobrotvorna ustanova za prehranjivanje mobiliziranih vojnika u 1. svjetskom ratu. Poslije rata proširilo je svoj dobrotvorni rad na siromašnu djecu i mladež te sirotinju grada Zagreba. Godine 1918. predsjednik Društva "Dobrotvor" utemeljio je Zakladu predsjednika i osnivača "Prehrane" A. Alexandera koja je pokrivala troškove pučke kuhinje. Društvo je ukinuto 1947.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-782 Zaklada predsjednika i osnivača "Prehrane" Šandora A. Alexandera

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Mayer, Viktor: Dobrotvorno društvo "Prehrana" 1914. - 1939. Zagreb, 1939.

(Z.H.)

 

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:32