HR-DAZG-1093 Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sigečica"

petak, 31. listopad 2008 11:18

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1093

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1949.

KOLIČINA GRADIVA: 21 knj., 3 kut. (0,55 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave u rasponu od 1934.-1949., pravila u rasponu od 1934./1943., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1934.-1949., opći spisi u rasponu od 1934./1949. Od dokumentacije o radu Društva sačuvane su evidencije dežurstava, službi i zaduženja u rasponu od 1934./1948., računska dokumentacija u rasponu od 1938.-1942., statistički izvještaji, a uz to tiskovine, fotografije i dr. 

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1934./1949., 4 knj., 1/2 kut.

2. Pravila, 1934./1943., 4 kom. (1/10 kut.)

3. Članstvo, 1934./1949., 4 knj., 1/10 kut. 

4. Dnevnik rada, 1943.-1945., 1 knj.

5. Evidencije dežurstava, službi i zaduženja, 1934./1948., 7 knj.

6. Opći spisi, 1934./1949., 4 knj., 2 kut.

7. Računska dokumentacija, 1938.-1942., 2 knj., 1/10 kut. 

8. Tiskovine, fotografije i dr., 1934./1949., 2/10 kut. 

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje razvoja vatrogastva u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sigečica"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. - 

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: -

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Vatrogasni vjesnik.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano srijeda, 15. veljača 2023 16:49