HR-DAZG-1094 Dobrovoljno vatrogasno društvo "Trnje"

petak, 31. listopad 2008 11:11

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1094

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1985.

KOLIČINA GRADIVA: 42 knj., 12 kut. (1,75 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave u rasponu od 1940./1980., pravila, dokumentacija o članstvu u rasponu od 1940./1984., opći spisi u rasponu od 1940./1980. Od dokumentacije o radu Društva sačuvane su evidencije dežurstava, službi i zaduženja, računska dokumentacija, a uz to tiskovine, fotografije i dr. 

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1940./1980., 4 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1953./1978., 5 kom.

3. Članstvo, 1940./1984., 17 knj., 1 kut.

4. Dnevnici rada, 1941./1975., 6 knj.

5. Evidencije dežurstava, službi i zaduženja, 1934./1985., 8 knj.

6. Opći spisi, 1940./1980., 2 knj., 4 kut.

7. Računska dokumentacija, 1940./1977., 5 knj., 1 kut.

8. Tiskovine i fotografije, 1935./1978., 3 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje razvoja vatrogastva u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Trnje"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. – 

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: -

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Vatrogasni vjesnik.

(Z.H., V.D.)

 

 

Ažurirano srijeda, 15. veljača 2023 15:33