HR-DAZG-1099 Gradečki ceh čizmara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:34

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1099

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1617./1872. [1873./1898.]

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži temeljne isprave o osnivanju ceha, cehovska pravila, zapisnike cehovskih skupština, djetićke naukovne listove, svjedodžbe i putne knjige (Wanderbücher) te ostalu dokumentaciju o poslovanju ceha (dopisi i molbe, blagajnički spisi, računi i drugo).

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1617./1875., 58 kom.

2. Zapisnici (knjige), 1617./1898., 6 knj.

3. Spisi, 1762./1895., 29 omota

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo fonda može poslužiti kao vrijedan izvor za proučavanje povijesti cehova u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: njemački, latinski, hrvatski, mađarski

PISMO U GRADIVU: latinica, gotica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh čizmara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1617. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Cheh cismesinski (Ceh cismarinski), 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Petorica gradečkih čizmara udružila su se 1617. u zajednički ceh s brijačima, apotekarima i jednim staklarom. Cehovska pravila izdala im je gradska uprava na čelu sa sucem Jakobom Gasparinijem, apotekarom na čiji je poticaj, vjerojatno, ceh i osnovan. Pravila pisana na pergameni sastoje se ukupno od 22 članka, s tim što se 21. članak odnosi na brijače, dok su ostali članci preuzeti iz povlastica gradečkih ostrugara, bravara, kovača i mačara iz 1521.

Prema članku 1., članovi ceha svake godine na blagdan Obraćenja sv. Pavla Apostola odabiru starješine ceha. Majstorska taksa iznosila je tri forinte, uz objed za majstore. Iako je u zapisniku ceha zabilježeno da su se 1642. brijači mirnim putem odijelili, još 1668. nalazimo naziv "ceh čizmara i brijača". Međutim, oba ceha djeluju kao samostalna udruženja. Godine 1672. starješine čizmarskog ceha izdaju svojim djetićima "artikuluše (...) kako se moraju deržati i kakovu plaću imali budu". Gradski sudac Mihajlo Cvetušić izdaje cehu čizmara ispravu o njihovim posjedima 1673. Na poleđini pergamene zabilježeno je 1782. da su "verte" morali prodati. Ceh je dobio nove privilegije od Karla VI. u Požunu 1712., a Zagrebački magistrat potvrdio ih je tek 1719. Privilegije su, zapravo, prijepis povlastica iz 1617.

U svom odgovoru Hrvatskom kraljevskom vijeću 1768. čizmarski ceh iznosi propise prema kojima se vlada i izdatke koje podmiruje.

Ceh nije nabavio nove privilegije. Borio se zajedno s postolarima protiv trgovaca gotovih proizvoda. Ceh je postojao do 1872., a cehovski zapisnik vodio se čak do 1898.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1114 Kaptolski ceh čizmara

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 984.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 34-35.

Grabar, Mato: Korice "Cehovske knjige" čizmarskog ceha. Arhivski vjesnik. 26. Zagreb, 1983., 133-139.

Deželić, Đuro Stjepan: Statut za detiće čizmarskog ceha na Kaptolu od god. 1674. Dragoljub (kalendar). 21. Zagreb, 1884., 75-78.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 14:3