HR-DAZG-1102 Gradečki ceh klobučara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:30

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1102

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1777./1872. [1873./1884.]

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži cehovski privilegij iz 1818., pet djetićkih naukovnih listova klobučarskog djetića Ivana Binändera i "Knjigu za vučenje" klobučarskih djetića.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1777./1818., 6 kom.

2. Knjige, 1838./1884., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti kao dopunski izvor pri istraživanju povijesti odjevnog obrta u Zagrebu. Vrijednost fonda umanjena je njegovom velikom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: njemački, hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh klobučara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1748. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Tyrones, 18. – 19. st.

Coehae magistri tyro apud pileatores tribus, 18. – 19. st.

Magistri pileatores, 18. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Klobučari su se na zagrebačkom području pojavili vrlo rano budući da je šešir ili klobuk u prošlosti imao veću ulogu nego danas. U 16. stoljeću je šešir služio i kao odjevni predmet i kao službeni znak. Na zahtjev klobučarskih majstora Andrije Wesea i Matije Škofića, Marija Terezija je 1748. izdala cehovske privilegije. Nove privilegije, usklađene s Općim cehovskim redom iz 1813., cehu je izdao Franjo I. 1818.

O cehu nema mnogo podataka. Opstanak ceha bio je stalno ugrožavan malim prihodima i konkurencijom robe stranaca, tim više što su se šeširi slobodno prodavali na sajmovima u Kraljevini Hrvatskoj. Uprava Zagrebačkog Gradeca nastojala je zaštiti članove ceha 1832. ograničivši prodaju uvezene strane robe pod prijetnjom konfiskacije.

Ceh je postojao do 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 4132

Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu: Litterae cehales

Etnografski muzej - Zagreb: inv. br.15764 E, Ki 111, BB

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 994.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 43-44.

Hrvatski narodni preporod, Zagreb, 1985.

Brajković, Vlasta: Pečatnjaci. Zagreb, 1980.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:59