HR-DAZG-1111 Gradečki ceh tkalaca

četvrtak, 30. listopad 2008 17:13

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1111

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1854.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kom.

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži samo jedan dokument - naukovni list tkalačkog djetića Janka Kovačića iz 1854.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1854., 1 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Fond može poslužiti kao pomoćni izvor pri istraživanju povijesti tekstilnog obrta na području Zagreba. Vrijednost fonda umanjena je njegovom izrazitom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh tkalaca

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1698. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Caeha textorum, 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Tkalački ceh se prvi put spominje 1698. Sačuvano je vrlo malo podataka o cehu tako da nije poznato tko ga je i kad osnovao. Ceh je dobio privilegije od Marije Terezije 1758. i od Franje I. 1827.

Godine 1840. osnovan je zajednički ceh tkalaca s područja Gradeca, Kaptola i jurisdikcije zagrebačkog biskupa. Privilegij im je dodijelio Ferdinand I. iste godine.

Ceh se brinuo o oltaru i zastavi koji su se nalazili u kapeli sv. Fabijana i sv. Sebastijana u crkvi sv. Marka.

Ceh tkalaca je ukinut 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi., inv. br.

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 4995

Etnografski muzej Zagreb: inv. br. 8.383, 21.379, 21.271, 24.320, 21.659, 25.035, 23.345, 21.375, 18.548, 21.663

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 38-39.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:48