HR-DAZG-1113 Gradečki ceh zlatara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:10

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1113

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 17. st.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kom.

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži samo prijepis privilegija kojeg je 1519. cehu zlatara dodijelio Ludovik II.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 17. st., 1 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Gradivo fonda nema veliki značaj budući da se radi samo o jednom dokumentu koji nije sačuvan u izvorniku i prijepis kojega je objavljen u literaturi.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh zlatara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1519. – 1635.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Czeh zlatarski, 16. – 17. st.

Tribus seu Czeha aurifabrorum, 16. – 17. st.

Tribus aurifabrorum, 16. – 17. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zlatari se pojavljuju na području Zagreba u 14. stoljeću. Početkom 16. stoljeća osnovali su samostalni ceh preuzimanjem povlastica budimskih zlatara. Te privilegije potvrdio im je Ludovik II. 1519.

U 16. stoljeću na području Gradeca radilo je 30 zlatara, a u 17. stoljeću samo 11 zlatara. U razdoblju između 1621. i 1635. zlatari su se udružili u zajednički ceh s kovačima, bravarima i cestarima, te je prestao postojati njihov samostalni ceh.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1107 Gradečki ceh ostrugara, bravara, kovača, mačara, zlatara i srebrnara, limara i lončara

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba

Riznica Zagrebačke katedrale: sign. M 25, M 123, M 236, M 237

Mađarski državni arhiv: sign. DL 47304

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 29-30.

Lentić Ivo: Riznica zagrebačke katedrale. Zagreb, 1983.

Bach, Ivan: Zlatari Zagreba u 17. stoljeću. Iz starog i novog Zagreba. V., Zagreb, 1974., 13-25.

Bach, Ivan: Zagrebački zlatari petnaestog i šesnaestog stoljeća. Iz starog i novog Zagreba. IV. Zagreb, 1968., 52-54.

Bach, Ivan: Zagrebački zlatari četrnaestog stoljeća. Iz starog i novog Zagreba. III. Zagreb, 1963., 51-76.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:47