HR-DAZG-1114 Kaptolski ceh čizmara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:9

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1114

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1744./1872. [1873./1885.]

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži prijepis cehovskih pravila iz 1613., djetićka pravila, dva cehovska zapisnika, dva dopisa i trideset cehovskih namira, računa i blagajničkih potvrda.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1870.,?, 3 kom.

2. Cehovski zapisnici, 1845./1885., 2 knj.

3. Spisi, 1744./1875., 32 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti kao dopunski izvor pri istraživanju povijesti obrta na zagrebačkom području. Vrijednost fonda umanjena je njegovom velikom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kaptolski ceh čizmara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1653. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Plemeniti czeh chismarzki, 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Prema Rudolfu Horvatu, čizmarski obrtnici iz Kaptola i Nove Vesi u Zagrebu imali su neku svoju organizaciju već 1653. Iz popisa kaptolskih obrtnika sastavljenog 1769., vidljivo je da je kaptolski čizmarski ceh posjedovao privilegije varaždinskog ceha koje je Kaptol za njihove potrebe prepisao i ovjerio 1663. Kaptol je čizmarskom cehu izdao pravila koja je dodijelio postolarima i članovima Velikog ceha.

Djetići kaptolskog čizmarskog ceha imali su svoju posebnu organizaciju. Tako je ceh izdao svojim djetićima pravila 1674. Ta su pravila proširena 1744., a prepisana 1870. (kao "Djetićki zakon").

Iz popisa čizmarskih djetića iz 1697. vidljivo je da su do tada čizmari imali zajedničkog očameštra, bijarmeštra i dekana s djetićima Velikog ceha. Godine 1805. popisano je 27 kaptolskih čizmarskih obrtnika.

Ceh je postojao do 1872. Brinuo se o oltaru sv. Marije Magdalene u župnoj crkvi sv. Marije.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1099 Gradečki ceh čizmara

HR-DAZG-774 Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba, inv. br. 1362, 4986

Nadbiskupijski arhiv: Litterae cehales, AC S. XVIII, fasc. 59, br. 45

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 50-51.

Horvat, Rudolf: Spomenica na kaptolske obrtne cehove u Zagrebu. Zagreb, 1936., 55–71.

Deželić, Đuro Stjepan: Statut za detiće čizmarskog ceha na Kaptolu od god. 1674., Dragoljub (kalendar). 21. Zagreb, 1884., 75-78.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:46