HR-DAZG-1116 Kaptolski ceh krojača

četvrtak, 30. listopad 2008 17:7

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1116

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1717./1872. [1873./1884.]

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži naukovne listove krojačkih djetića, zapisnik ceha, zapisnik prihoda i rashoda, dopise i molbe upućene cehu, jedan majstorski list i ispravu kojom kralj Ferdinand I potvrđuje pravila ceha.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1842./1884., 9 kom.

2. Zapisnici, 1717./1882., 2 knj.

3. Spisi, 1809. – 1810., 3 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti kao dopunski izvor pri istraživanju povijesti krojačkog obrta na zagrebačkom području.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, latinski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kaptolski ceh krojača

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1667. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Caeha sartorum, 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Krojački ceh na zagrebačkom Kaptolu osnovan je 1667. Obrtnici su preuzeli privilegije gradečkog krojačkog ceha iz 1447. koje je 1591. potvrdio kralj Rudolf II. Pristojbe za pristup u ceh propisivao je Kaptol, a uz pristupninu davala se i libra voska i ručak. Nakon 1730., budući majstor morao se podvrći ispitu, kako to određuju privilegije.

Prema popisu obrtnika na području Kaptola 1769., u krojačkom cehu radio je 21 obrtnik, dok dvojica nisu bila učlanjena u ceh. U jurisdikciji biskupa radilo je šest krojača koji su bili članovi ceha, a 15 krojača vodilo je obrt izvan ceha. Ukupno su popisana 44 krojačka obrtnika. Godine 1792. pristupili su cehu krojači iz biskupove jurisdikcije, iz Vlaške ulice. U popisu obrtnika iz 1805. evidentirano je ukupno 48 obrtnika (31 "ugarski" i 17 "njemačkih" - prema vrsti odjeće koju izrađuju.)

Kaptolski krojači dobili su od Ferdinanda I. u Beču 1842. nove privilegije u duhu Općeg cehovskog reda iz 1813.

Kaptolski krojački ceh obavljao je svoje vjerske obveze u župnoj crkvi sv. Marije. Zaštitnik krojačkog ceha bio je sveti Pavao, te se na njegov blagdan održavala glavna cehovska skupština.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1103 Gradečki ceh krojača

HR-DAZG-774 Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991.

Horvat, Rudolf: Spomenica na kaptolske obrtne cehove u Zagrebu. Zagreb, 1936., 23-54.

Barle, Janko: Župa sv. Marka. Zagreb, 1896.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:44