HR-DAZG-1202 Direkcija obrtnih i industrijskih poduzeća Narodnog odbora grada Zagreba

utorak, 17. kolovoz 2010 11:12

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1202

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1947. - 1950.

KOLIČINA GRADIVA: 7 kut. (0,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Gradivo pruža uvid u poslovanje gradskih obrtnih i industrijskih poduzeća. Sadržajno zanimljivije gradivo predstavljaju planska dokumentacija i završni računi.

SERIJE U FONDU:

1. Opća dokumentacija, 1949. -1950., 2/3 kut.
2. Planska i izvještajna dokumentacija, 1947. - 1948., 1/3 kut.
3. Personalna dokumentacija, 1947. - 1950., 3 kut.
4. Financijska dokumentacija, 1947. 1950., 3 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3
Gradivo sadrži relevantne podatke o djelatnosti gradskih obrtnih i industrijskih poduzeća. Iako su ti podaci velikim dijelom sadržani u gradivu nadležnih upravnih tijela, ovo gradivo čini dopunu tim podacima, te stoga omogućava uvid u razvoj određenih gospodarskih grana na području grada Zagreba u razdoblju djelovanja stvaratelja fonda.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Direkcija gradskih obrtnih i industrijskih poduzeća

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1947. - 1950.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Direkcija gradskih obrtnih poduzeća, 1948. – 1950.
Direkcija gradskih industrijskih poduzeća, 1948. – 1950.
Direkcija industrijskih poduzeća, 1950.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

 Gradski narodni odbor u Zagrebu donio je na skupštini održanoj 23. svibnja 1947. pod 7. točkom dnevnog reda Rješenje o osnivanju Direkcije gradskih obrtnih i industrijskih poduzeća. U tom Rješenju stoji da je Direkcija administrativno-operativni rukovodilac samo 3 poduzeća: Gradskog kovinarskog poduzeća «Branko Malešević», Gradskog soboslikarskog i ličilačkog poduzeća «Petar Biškup – Veno» i Gradskog drvodjeljskog poduzeća «Andrija Žaja».

Temeljem sačuvane financijske dokumentacije može se zaključiti da je Direkcija bila administrativno-operativni rukovodilac još nekim manjih poduzećima («Mjed», «Helios», «Minimaks», «Gemko», «Mika», «Nobilior», Tvornica dječjih kolica, Tvornica dugmeta, «Drus», «Partizanka» i «Sodoad»).

1948. godine Direkcija se razdvaja na dvije: Direkciju gradskih industrijskih poduzeća i Direkciju gradskih obrtnih poduzeća. Iz Rješenja koje je Gradski narodni odbor donio na V. redovnom zasjedanju 6. travnja 1948. godine proizlazi da je Direkcija gradskih industrijskih poduzeća pravni sljednik ukinute Direkcije, a da je Direkcija gradskih obrtnih poduzeća novi pravni subjekt.

Direkcija gradskih industrijskih poduzeća bila je administrativno-operativni rukovoditelj slijedećih poduzeća: Tvornica dječjih kolica, Gradsko metalsko poduzeće «JožaVlahović», Tvornica dugmeta, Proizvodnja športskih potrepšina «Predrag Heruc», Gradsko poduzeće za proizvodnju kovčega, torba i kožne galanterije «Partizansko Sljeme», Tvornica dječjih igračaka «Pionir», Gradsko poduzeće za proizvodnju kozmetičkih i mirisnih sredstava i sapuna, Gradsko poduzeće za vulkanizaciju i preradu gume.

U Izvještaju o poslovanju uz završni račun za 1948. godinu uz ova poduzeća navedena su i slijedeća: Tvornica lustera «Ivan Šikić» (ranije «Helios»), Tvornica češljeva, Tvornica octa «Ocat», «Sodoad» proizvodnja kisika i disuplina, «Pastor» proizvodnja vatrogasnih aparata i pribora, «Sirovina» gradsko poduzeće za prikupljanje otpadaka, «Mišulinovac» gradsko ugljenokopno poduzeće, Tvornica tjestenine «Partizanka».

Direkcija gradskih obrtnih poduzeća bila je administrativno-operativni rukovoditelj slijedećih poduzeća: Gradsko kovinarsko poduzeće «Branko Malešević», Gradsko drvodjeljsko poduzeće «Andrija Žaja», Gradsko soboslikarsko i ličilačko poduzeće «Petar Biškup – Veno», Gradsko elektropoduzeće (kasniji naziv Gradsko elektropoduzeće «Vlado Četković»), Gradska tiskara i knjigovežnica, Gradsko odjevno poduzeće «Gjuro Bermanec», Gradska kemijska čistiona i parna bojadisaona «Etilen» i «Vaga» gradsko poduzeće za izradu i popravak vaga.

U Izvještaju o poslovanju uz bilancu za 1948. godinu navodi se da je krajem te godine Direkcija rukovodila s ukupno 16 poduzeća, a iz dokumenata u prilogu Izvještaja proizlazi da se radi o 18 poduzeća. Do povećanja je došlo zbog preuzimanja nekih manjih nacionaliziranih i konfisciranih poduzeća, koja su ujedno reorganizirana i međusobno fuzionirana, kao i zbog preuzimanja nekih pogona iz republičkih poduzeća. Uz poduzeća navedena u Rješenju ova je Direkcija rukovdila i slijedećim poduzećima: Državna radiona uredskih strojeva «Drus», Soda voda tvornica, Koh i Noor, Kalorifer, National register kasa, Gradsko pećarsko-keramičarsko poduzeće, Proizvodnja baraka «Andrija Žaja», Gradsko klesarsko poduzeće, Gradska građevna umjetna stolarija «Antun Češnjak» i Gradsko bravarsko kovačko poduzeće «Dragutin Saili».

Sredinom 1950. godine ove dvije direkcije su ukinute (de facto fuzionirane), a osnovana je Direkcija industrijskih poduzeća. Rješenje o ukidanju Povjereništva za državne nabavke, Povjereništva za industriju i obrt, Povjereništva građevina, Direkcije gradskih obrtnih poduzeća, Direkcije gradskih industrijskih poduzeća i Direkcije za proizvodnju građevnog materijala donio je Narodni odbor grada Zagreba na XXII. redovnom zasjedanju 15. kolovoza 1950. U Rješenju su kao poduzeća u sastavu Direkcije navedena neka koja su bila u sastavu prednika, ali i neka koja se prvi put navode. Rješenje navodi slijedeča poduzeća: «Izvor», «Furnir», Tvornica češljeva, Tvornica dječjih kolica «Pionir», «Ivan Šikić», Gradsko poduzeće za proizvodnju vatrogasnih aparata, «Ocat», «Sirovina», «JožaVlahović», «Partizansko Sljeme», «Labud», «Okov», Gradsko poduzeće za proizvodnju tekstilno-galanterijske robe, «Kemoproizvod», «Andrija Žaja», Gradska tiskara i knjigovežnica, Gradsko poduzeće za popravak uredskih strojeva i registar kasa, «Branko Malešević», «Etilen», «Vaga», Gradsko poduzeće za gradnju drvenih kuća, «Gjuro Bermanec», «Pilane Zagreb», «Vlado Četković», «Saili Dragutin», «Petar Biškup – Veno», Štamparija novina, «Tipografija», Zagrebačka kartonaža, «Grafika», «Neva», «Pelikan» i «Marko Šavrić».

Rješenjem koje je Narodni odbor grada Zagreba donio na II. redovnom zasjedanju 2. studenog 1950. ukinuta je Direkcija industrijskih poduzeća, a osnovane su 4 nove direkcije u području industrije, koje su kao sljednice ukinute Direkcije preuzele poduzeća ovisno o industrijskoj grani. Nove direkcije su:

- za metalnu industriju,

- za drvnu industriju

- za tekstilnu i kožnu industriju

- za kemijsku i grafičku industriju.

U razdoblju od 1947. do 1950. godine provedene su dvije reorganizacije direkcija u sektorima industrije i obrta. Prvotno jedinstvena Direkcija je podijeljena u dvije, koje su potom opet fuzionirane. Pri formiranju arhivskog fonda odlučeno je da ova 4 stvaratelja arhivskog gradiva objedinimo u jedinstven fond. Ova je odluka utemeljena i na činjenici da je ukupna količina sačuvanog gradiva vrlo malena. Ujedno je odlučeno da u nazivu fonda stoje oba sektora – industrija i obrt.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:
HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba
HR-DAZG-54 Direkcija za drvnu industriju Narodnog odbora grada Zagreba
HR-DAZG-56 Direkcija za kemijsku i grafičku industriju Narodnog odbora grada Zagreba
HR-DAZG-57 Direkcija za metalnu industriju Narodnog odbora grada Zagreba
HR-DAZG-58 Direkcija za tekstilnu i kožnu industriju Narodnog odbora grada Zagreba

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: -

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

Skraćeni zapisnik XXII. redovnog zasjedanja Narodnog odbora grada Zagreba, održanog dne 15. kolovoza 1950. u 16 sati (SG NOGZ  42/1950)

Rješenje o ukidanju Povjereništva za državne nabavke, Povjereništva za industriju i obrt, Povjereništva građevina, Direkcije gradskih obrtnih poduzeća, Direkcije gradskih industrijskih poduzeća i Direkcije za proizvodnju građevnog materijala (SG NOGZ  32/1950)

Skraćeni zapisnik V. redovnog zasjedanja skupštine gradskog narodnog odbora u Zagrebu, održanog na dan 6. travnja 1948. u Gradskoj vijećnici (SG GNOZ 16/1948)

Rješenje (SG GNOZ  15/1948)

Rješenje o osnivanju Direkcije gradskih obrtnih i industrijskih poduzeća (SG GNOZ  23/1947)

Osnovni zakon o državnim privrednim poduzećima (Službeni list FNRJ br. 62/1946)

(D.V.)


Ažurirano petak, 7. veljača 2020 10:29