HR-DAZG-1292 Slobodno i kraljevsko privilegirano trgovište Samobor

ponedjeljak, 18. siječanj 2016 10:38

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1292

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1242.-1848.], 1713./1883.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kutije, 0,2 d/m

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži dokumentaciju nastalu radom Slobodnog i kraljevskog privilegiranog trgovišta Samobor: dokumentaciju uredskog poslovanja i korespondencije Poglavarstva, poslovne knjige blagajne, dokumentaciju u vezi cehovskih pitanja, dokumentaciju o izdavanju putovnica i propusnica, dokumentaciju o prekograničnom kretanju i prometu, izjave i svjedočenja (atestate), prijepise u vezi kupnje crkvenih oranica crkve sv. Anastazije, te dokumentaciju o pojedincima: Pavlu Lukaneczu, Franji Horvatu, parnicu Franje Reisera i inkole Primoža Skezta te korespondenciju Nikole Bodechicha.

SERIJE U FONDU:

1. Poglavarstvo trgovišta Samobor, 1713./1883., 1 kut.

2. Dokumentacija o pojedincima, 1777./kraj 18.st., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje lokalne povijesti na području Trgovišta Samobor u prvoj polovini 19. stoljeća. Vrijednost fonda umanjena je njegovom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: latinski, hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: sLOBODNO I KRALJEVSKO PRIVILEGIRANO TRGOVIŠTE SAMOBOR

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1242.-1848.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Privilegirani oppidum Zamobor

Kraljevska privilegirana obchina Zamobor

Kraljevska privilegirana oppidum Zamobor

 

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1286 Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor
HR-DAZG-1288 Trgovište Samobor
HR-DAZG-1290 Trgovište Samobor
HR-DAZG-1178 Kotarska oblast Samobor (Sresko načelstvo Samobor)
HR-DAZG-9 Kotarska oblast Zagreb (Sresko načelstvo Zagreb)
HR-DAZG-13 Zadružni povjerenik Zagreb

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–48 Poglavarstvo Povlaštenog trgovišta Samobor

HR-HDA–103 Zagrebačka županija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica:

Poglavarstvo povlaštenog trgovišta Samobor

Samoborski muzej:

Slobodno kraljevsko trgovište Samobor

Zbirka Ivana Sudnika o povijesti Samobora

Franjevački samostan Samobor:

Franjevački samostan Samobor

 

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: -

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969.,

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Feletar, Dragutin (ur.), Buzjak, Nenad et al.: Samobor, zemljopisno – povijesna monografija, Samobor 2011.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:-

(B.M, Z.D., K. H.)

Ažurirano četvrtak, 28. travanj 2016 12:28