HR-DAZG-1316 Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu

utorak, 13. veljača 2018 14:35

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1316

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1989. - 1990.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Najveći dio darovanog gradiva čine članske pristupnice. Izuzetno je malo druge dokumentacije UJDI-ja: sastav Savjeta UJDI-ja, registracija, statut, manifest, zapisnici sastanaka. Sačuvan je jedan broj biltena udruženja „Republika“. 

SERIJE U FONDU:

1. Razna dokumentacija UJDI-ja, 1989. - 1990., 1 om.

2. Članstvo, 1989. - 1990. , 1 om.

3. Bilten Republika, 1989., 1 om.

VALORIZACIJA FONDA:3

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, srpski, makedonski i albanski

PISMO U GRADIVU: latinica i ćirilica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1989. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:  

Godine 1988. održavali su se u Klubu sveučilišnih nastavnika neformalni susreti skupine zagrebačkih intelektualaca. Branko Horvat ukazao je na potrebu njihove pretvorbe u strukturiraniju organizaciju.

Dana 2. veljače 1989., u prepunoj dvorani VII na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, osnovano je Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu (UJDI), na inicijativu skupine profesora toga fakulteta (među kojima su bili Predrag Matvejević, Žarko Puhovski, Milorad Pupovac, Predrag Vranicki). Tom skupu prisustvovali su i profesori s drugih fakulteta i sveučilišta, zajedno s izvanakademskim intelektualcima poznatim na javnoj jugoslavenskoj sceni.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Članak na hrvatskoj wikipediji https://hr.wikipedia.org/wiki/Udru%C5%BEenje_za_jugoslavensku_demokratsku_inicijativu, 8.1.2018.

Članak na wikipediji, https://sh.wikipedia.org/wiki/Udru%C5%BEenje_za_jugoslovensku_demokratsku_inicijativu, 8.1.2018.

Intervju sa Žarkom Puhovskim: Na djelu je poslijejugoslavensko viktimologijsko prvenstvo. http://www.prometej.ba/clanak/intervju/intervju-sa-zarkom-puhovskim-na-djelu-je-poslijejugoslavensko-viktimologijsko-prvenstvo-3517, 8.1.2018.

Orlić, M. Od postkomunizma do postjugoslavenstva. Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu. Politička misao : časopis za politologiju,Vol.48, No.4, veljača 2012., str. 98-112

 (Ž.H., I.V.)


Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 16:1