HR-DAZG-251 Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam)

ponedjeljak, 28. lipanj 2010 12:6

INVENTARNI POPIS FONDA: 


I. OSNIVANJE I PRAVILA ZAGREBAČKOG ZBORA

1.         Osnivanje i likvidacija (pravila, naredbe i odluke), 1909.-1945.          

2.         Ugovori o organizaciji sajmova, izložbi i priredbi, 1920.-1940.           

3.         Post spisi, 1945.-1949.     

 

II. ZAPISNICI SASTANAKA SREDIŠNJIH TIJELA

4.          Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 1922./1928.   

5.          Zapisnici Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 1928./1932.  

6.          Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 1922./1926.   

7.          Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 1926./1938.   

8.          Zapisnici sjednica Upravnog odbora, 1931./1938.   

9.          Zapisnici sjednica Glavne skupštine, 1921.-1939.    

10.        Zapisnici sjednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Tehničkog i financijskog odbora, 1921.-1945.

11.        Zapisnici sjednica Odbora u građevinarstvu, Odbora za izložbe, Odbora za tekstil, Odbora za poljoprivredu, Ribarskog odbora, Odbora za stočarstvo i peradarstvo, Ocjenjivačkog odbora, 1928.-1940.       

 

III. PROSTOR ZAGREBAČKOG ZBORA

12.        Dokumentacija o zemljištu (izgradnja objekata, troškovnici i ponude), 1921.-1942.     

 

IV. DJELATNOST ZAGREBAČKOG ZBORA

13.        Indeks članova              

14.        Knjiga članova               

15.        Indeks članova              

16.        Indeks članova              

17.        Indeks članova              

18.        Izgradnja objekata: uvjeti i ponude, 1935.-1936.    

19.        Izgradnja objekata : uvjeti i ponude, 1936.

20.        Izgradnja objekata : uvjeti i ponude, 1936.

21.        Izgradnja objekata na Savskoj cesti : uvjeti i ponude, 1936.

22.        Izgradnja objekata na Savskoj cesti: uvjeti i ponude, 1936. 

23.        Izgradnja i adptacija objekata na Savskoj cesti, 1936.-1941. 

24.        Nacrti, 1922.-1941.         

25.        Otvaranje i organizacija izložbi: Ribarska izložba, Izložba vune i lana, Medicinska izložba, Fotografska izložba, Izložba cvijeća, 1922.-1941.       

26.        Zaključni izvještaji, 1924.-1941.    

27.        Zaključni izvještaji, 1927.-1941.    

28.        Izvješća o izložbama u Hrvatskoj, Švicarskoj i Njemačkoj, 1924.-1940.

29.        Zaključni izvještaji o putovanjima, 1924.-1937.       

30.        Popis izlagača na izložbama, 1932.-1941.    

31.        Nagrade, priredbe i koncerti, 1925.-1940. 

32.        Prijavnice za proljetni sajam, 1922.          

33.        Prijavnice za proljetni sajam, 1923.          

34.        Prijavnice za proljetni sajam, 1924.          

35.        Prijavnice za proljetni sajam, 1925.          

36.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1926.        

37.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1927.        

38.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1928.        

39.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1929.        

40.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1930./1931.

41.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1932.-1933.

42.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1934.        

43.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1935./1936.

44.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1937.        

45.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1938.        

46.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1939.-1940.

47.        Prijavnice za proljetni i jesenski sajam, 1941.-1942.

48.        Prijavnice za izložbe, 1925., 1929.-1931.    

49.        Prijavnice za izložbe, 1932.-1934.  

50.        Prijavnice i pristupnice za izložbe, 1936.-1939., 1921.-1944. 

51.        Legitimacije i pozivnice sudionika na sajmovima, 1924.-1942.

52.        Popis članova i prodavača legitimacija u tuzemstvu i inozemstvu, 1928.-1937.   

53.        Kartoteka članova, 1919.-1927.    

54.        Vjesnik - Glasilo Zagrebačkog Zbora, 1923.-1933.    

55.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1923.-1933.   

56.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1934.-1940.   

57.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1891., 1923.-1931.      

58.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1924.-1942.   

59.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1923.-1942.   

60.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora, 1924.-1942.   

61.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu (A-B)                 

62.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu (B)                    

63.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu B)                     

64.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu (K-L)                  

65.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu (M-P)                 

66.        Katalozi sajmova Zagrebačkog Zbora u inozemstvu (P-V)                 

67.        Katalozi : prigodna izlaganja, sajmovi u gradovima Jugoslavije                      

68.        Katalozi: Proljetni i jesenski sajam , 1922.-1927.     

69.        Katalozi : Proljetni i jesenski sajam, 1928.-1933.     

70.        Katalozi : Proljetni i jesenski sajam, 1934.-1942.     

71.        Katalozi : razni izlagači, 1934.-1940.          

 

V. OPĆI SPISI

72.        Urudžbeni zapisnik, 1921.-1922.    

73.        Urudžbeni zapisnik, 1923.-1924.    

74.        Opći spisi, 1921.-1924.    

 

VI. KORESPONDENCIJA

75.        Registar spisa (evidencije spisa abecedno i po brojčanim oznakama)            

76.        Registar spisa (evidencije spisa abecedno i po brojčanim oznakama)            

77.        Registar spisa (evidencije spisa abecedno i po brojčanim oznakama)            

78.        Dopisivanje (Predsjedništvo Zbora, oz. br. 2), 1927.-1930.   

79.        Dopisivanje (Gradsko poglavarstvo, oz. br. 1, 2), 1929.-1942.

80.        Dopisivanje (ministarstva, oz. br. 3), 1933.-1941.     

81.        Dopisivanje (ministarstva, oz. br. 3), 1926.-1941.     

82.        Dopisivanje (javne ustanove, oz. br. 4), 1927.-1941.

83.        Dopisivanje (javne ustanove, oz. br. 4), 1927.-1941.

84         Dopisivanje (javne ustanove, oz. br. 4), 1927.-1941.

85.        Dopisivanje (Gospodarska komora u Zagrebu, oz. br. 5) , 1926.-1941.

86.        Dopisivanje (komore u Jugoslaviji, oz. br. 6), 1926.-1941.     

87.        Dopisivanje (komore u inozemstvu, oz. br. 7), 1933.-1941.    

88.        Dopisivanje (komore u inozemstvu, oz. br. 7), 1933.-1941.    

89.        Dopisivanje (konzulati u Jugoslaviji, oz. br. 9), 1927.-1942.   

90.        Dopisivanje (konzulati u Jugoslaviji i inozemstvu, oz.br. 8, 10, 18, 9), 1927.-1940.        

91.        Dopisivanje (Prva hrvatska štedionica), 1923.-1941. 

92.        Dopisivanje (banke u Jugoslaviji, oz. br. 13, 14, 15) A-S , 1922.-1941. 

93.        Dopisivanje (banke u Jugoslaviji i Zagrebu) S – Ž , 1922.-1940., 1921./1922.    

94.        Dopisivanje (sajmovi u Jugoslaviji, oz. br. 16), 1924.-1941.    

95.        Dopisivanje (sajmovi u inozemstvu, oz. br. 17, 17a), 1935.-1941.        

96.        Dpoisivanje (sajmovi u inozemstvu, oz. br. 17, 17b), 1935.-1941.        

97.        Dopisivanje (sajmovi u inozemstvu, oz. br. 17, 17b), 1927.-1934.        

98.        Dpoisivanje (sajmovi u inozemstvu, oz. br. 17, 17 a, 17b) , 1927.-1934.           

99.        Dopisivanje (zastupnici u inozemstvu, oz. br. 18, 18b) , 1933.-1940.   

100.      Dopisivanje(zastupnici u inozemstvu, oz. br. 18) , 1933.-1940.          

101.      Dopisivanje (zastupnici u inozemstvu, oz. br. 10, 18), 1929.-1942.       

102.      Dopisivanje (Orenstein i Spitzer, novine i revije u Jugoslaviji, oz. br. 19, 20), 1933.-1939.        

103.      Dopisivanje (Orenstein i Spitzer, novine i revije u Jugoslaviji, oz. br. 20), 1930.-1941.   

104.      Spisi Izvještajne službe Zbora (oz. br. 21)              

105.      Ugovori, molbe (oz. br. 22), 1923.-1942     

106.       Spisi štamparskih zavoda ("Tipografija", reklamni zavodi "Publicitas", "Prosperia", oz. br. 23, 24) , 1923.-1940.

107.      Spisi stranih ministarstva i direkcija (oz. br. 22, 27)            

108.      Spisi stranih ministarstava i direkcija (oz. br. 27)                

109.      Službene obavijesti (cirkulari Zagrebačkom zboru, oz. br. 29), 1928.-1942.    

110.      Službene obavijesti (cirkulari Zagrebačkom zboru, oz. br. 29), 1928.-1942.    

111.      Službene obavijesti (cirkulari Zagrebačkom zboru, oz. br. 29)           , 1928.-1942.      

112.      Korespondencija (oz. br. 31) - A, 1921.-1942.         

113.      Korespondencija (oz. br. 32) - B, 1926.-1932.         

114.      Korespondencija (oz. br. 32) - B, 1932.-1942.         

115.      Korespondencija (oz. br. 33) – C, Č, 1929.-1943.     

116.      Korespondencija (oz. br. 33) – C, Č           , 1929.-1943.      

117.      Korespondencija (oz.br. 34.) - D, DŽ, 1926.-1942.   

118.      Korespondencija (oz.br. 34.) - D, DŽ, 1926.-1942.   

119.      Korespondencija(oz.br. 35.) - E, F, 1929.-1942.      

120.      Korespondencija (oz.br. 36.) - E, F, 1929.-1942.     

121.      Korespondencija (oz.br. 37.) - G, 1929.-1940.        

122.      Korespondencija (oz. br. 38) - H, 1927.-1942.        

123.      Korespondencija (oz. br. 38) - H, 1927.-1942.        

124.      Korespondencija (oz. br. 39) – I, J, 1927.-1942.      

125.      Korespondencija (oz. br. 39) – I, J, 1927.-1942.      

126.      Korespondencija (oz. br. 40) - K, 1930.-1942.         

127.      Korespondencija (oz. br. 40) - K, 1930.-1942.         

128.      Korespondencija (oz. br. 41) - L, 1931.-1942.         

129.      Korespondencija (oz. br. 42) - M, 1929.-1935.        

130.      Korespondencija (oz. br. 42) - M, 1929.-1942.        

131.      Korespondencija (oz. br. 43, 44) – N, O, 1929.-1940.           

132.      Korespondencija (oz. br. 43 ) - O, 1932.-1942.       

133.      Korespondencija (oz. br. 45) – O, 1927.-1941         

134.      Korespondencija (oz. br. 45) – P, 1927.-1941.         

135.      Korespondencija(oz. br. 46) –  R, 1929.-1942.         

136.      Korespondencija(oz. br. 46) –  R, 1933.-1937.         

137.      Korespondencija (oz. br. 47) – S, Š, 1929.-1934.     

138.      Korespondencija (oz. br. 47) – S, Š, 1935.-1942.     

139.      Korespondencija (oz. br. 48) – T, 1928.-1940.         

140.      Korespondencija (oz. br. 48) – T, 1928.-1940.         

141.      Korespondencija (oz. br. 49) – V, 1929.-1930.         

142.      Korespondencija (oz. br. 50) – V, 1929.-1939.         

143.      Korespondencija (oz. br. 51) – W, 1929.-1941.        

144.      Korespondencija (oz. br. 52, 54) – Z, Ž, X, Y, 1932.-1942.    

145.      Korespondencija (oz. br. 53, 54) – S, "Putnik", 1932.-1935.   

146.      Korespondencija (oz. br. 54) – Obavijesti, zahvale i potvrde, 1936.-1939.         

147.      Korespondencija (oz. br. 54) - Obavijesti, zahvale i potvrde, 1936.-1939.         

148.      Korespondencija (oz. br. 104) –  Comité francais (oz. br. 103), Croatia osiguranje, 1922.-1942.   

149.      Korespondencija (oz. br. 104) - Prva hrvatska i Gradska štedionica, 1922.-1942.

150.      Korespondencija (oz. br. 104) - Prva hrvatska i Gradska štedionica, 1921.-1931.         

151.       Korespondencija (oz. br. 106 – 118) - Albrecht – tiskara, reklamni zavodi, Autoklub Zagreb, Bolkovac Pavao, Boten, Jadranska plovidba d.d. Dubrovačka plovidba d.d., 1922.-1942.           

152.      Korespondencija (oz. br. 118 130) - C-F, 1923.-1942.           

153.      Korespondencija (oz. br. 131-146) – F – P, poslovni partneri, 1922.-1942.         

154.      Korespondencija (oz. br. 148-159) – P, V, poslovni partneri, 1923.-1942.        

155.       Korespondencija (oz. br. 160-161) – "Centroreklam "-Zagreb, "Teslić" - tvornica tapeta Sisak, 1926.-1941.          

156.       Korespondencija (oz. br. 162-167) – Banovina Hrvatska (Savska) – Zagreb, Dr. Kovačević d.d., "Kovina" – metalna industrija, "Kranjska industrijska družba", 1929.-1942.  

157.       Korespondencija (oz. br. 168 – 181) - Špoljar , dr. Ž. Kovačević, Messe und Ausstelung, Naklada kataloga,1929.-1941.    

158.       Korespondencija (oz. br. 169) - dr. Franjo Kovač, zastupnik Zagrebačkog zbora u Beogradu, 1932.-1941.          

159.       Korespondencija, 1942.-1946.      

160.       Korespondencija (kopije poslanih spisa) , 1932.-1942.         

 

VII. PERSONALNA DOKUMENTACIJA

161.      Indeks zaposlenika                     

162.      Plaće i mirovinsko osiguranje, 1942.-1945. 

 

VIII. TISKOVINE - FOTOGRAFIJE – PLAKATI

163.      Album izrezaka iz novina, 1923.- 1928.       

164.      Album izrezaka iz novina, 1928.-1930.        

165.      Album izrezaka iz novina, 1930.-1933.        

166.      Album izrezaka iz novina, 1934.-1936.        

167.      Album izrezaka iz novina, 1936.-1938.        

168.      Album izrezaka iz novina, 1938.-1940.        

169.      Tiskovine (novinski izresci, prospekti, dopisnice, sažalnice), 1924.-1940.       

170.      Fotografije sa sajmova, 1906.-1942.           

171.      Fotografije sa sajmova                  

172.      Fotografije sa sajmova                

173.      Fotografije sa sajmova                

174.      Fotografije sa sajmova                

175.      Fotografije sa sajmova                

176.      Fotografije sa sajmova                

177.      Fotografije sa sajmova                

178.      Fotografije sa sajmova                

179.      Fotografije sa sajmova                

180.      Fotografije sa sajmova                

181.      Fotografije sa sajmova                

182.      Fotografije sa sajmova                

183.      Fotografije sa sajmova                

183.      Fotografije sa sajmova                

185.      Fotografije sa sajmova                

186.      Fotografije sa sajmova, 1940.-1942.           

187.      Plakati (duplikati), 1926.-1940.     

188.      Plakati (duplikati), 1934.-1940.     

189.      Plakati, 1936.-1940.        

190.      Plakati, 1924.-1939.        

191.      Plakati, 1924.-1939.        

192.      Plakati, 1924.-1939.        

193.      Plakati, 1924.-1939.        

 

IX. RAČUNSKA DOKUMENTACIJA

194.      Glavna knjiga, 1910.-1914.

195.      Glavna knjiga, 1922.        

196.      Glavna knjiga, 1922.        

197.      Glavna knjiga, 1923.-1926.

198.      Glavna knjiga, 1925.-1928.

199.      Glavna knjiga, 1927.-1935.

200.      Glavna knjiga, 1935.-1946.

201.      Indeks glavne knjige                   

202.      Glavna knjiga, 1921.        

203.      Knjiga tekućih računa, 1923.-1926.           

204.      Saldo konti, 1927.-1929.  

205.      Saldo konti, 1935.-1947.  

206.      Prima nota, 1922.-1926.   

207.      Prima nota, 1927.-1928.   

208.      Skontro znački i legitimacija, 1910.-1922.  

209.      Skontro znački i legitimacija, 1924.-1925.  

210.      Skontro legitimacija, 1926.          

211.      Skontro ulaznica i značaka, 1939.-1941.     

212.      Skontro ulaznica i legitimacija, 1937.-1938.

213.      Skontro ulaznica i legitimacija, 1933.-1936.

214.      Skontro službenog kataloga                    

215.      Skontro najamnina, 1922./1925.   

216.      Skontro izlagača, 1925./1926.      

217.      Troškovi izložaka, 1913.   

218.      Troškovi izložaka, 925.    

219.      Troškovi izložaka, 1924./1929.      

220.      Troškovi izložaka, 929./1933.        

221.      Troškovi izložaka, 933.-1937.        

222.      Troškovi izložaka, 1923.-1931.       

223.      Troškovi izložaka, 1932.-1938.       

224.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1910.-1913.   

225.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1912.-1918.   

226.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1922.-1925..  

227.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1925.-1928.   

228.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1928.-1929.   

229.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1929.–1931..  

230.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1931.-1932.   

231.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1932.-1934.   

232.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1934.–1936.   

233.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1936.-1938.   

234.      Blagajnička pomoćna knjiga, 1938.-1939.   

235.      Prihodi od rekalama, 1924.-1925.  

236.      Prihodi od dvorane, 1925.-1936.   

237.      Računska dokumentacija, prihodi od dvorana, 1937.-1941.  

238.      Bilance, 1922.-1935.       

239.      Bilance, 1928.-1942        

240.      Bilance, 1929.-1943.       

241.      Bilance, 1936.-1944.       

242.      Statistika, 1926.-1942.

 

Napomena: Inventarni popis fonda sastavio je Matko Rako, prof., arhivist specijalist, 2005. godine.

 

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:27