HR-DAZG-765 Zanatlijsko i pomoćničko društvo u Zagrebu za naobrazbu, podupiranje bolesnika i nemoćnika, njihovih udova i siročad

petak, 31. listopad 2008 11:24

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-765

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1886.-1949.

KOLIČINA GRADIVA: 136 knj., 12 kut., 2 omota (5,55 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave od 1886.-1949., odobrena pravila Društva iz 1900., 1905. i 1945. te neodobrena pravila iz 1891. i 1942., dokumentacija o članstvu od 1898.-1949., dokumentacija o nekretninama (Dom na Britanskom trgu 3) od 1895.-1945., urudžbeni zapisnik općih spisa od 1907.-1928., 1944.-1949., opći spisi od 1895.-1949. i računska dokumentacija od 1886.-1949.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1886. - 1949., 23 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1891./1945., 1 kut.

3. Članstvo, 1898. – 1949., 55 knj., 4 kut.

4. Dokumentacija o nekretninama, 1895./1945., 3 kut.

5. Opći spisi, 1895./1949., 1 knj., 2 kut.

6. Računska dokumentacija, 1866./1949., 57 knj., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti organiziranje obrtnika i obrtničkih pomoćnika u cilju socijalnog zbrinjavanja po strukovnom načelu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Zanatlijsko i pomoćničko društvo u Zagrebu za naobrazbu, podupiranje bolesnika i nemoćnika, njihovih udova i siročadi

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1886. – 1949.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1886. kao pripomoćna udruga za bolesne i nemoćne članove i za pomoć kod sahrana umrlih članova. Okupljalo je zagrebačke obrtnike i obrtničke pomoćnike. Od 1910.-1911. sagradilo je Zanatski dom na Britanskom trgu 5. Ukinuto je 1949.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 385.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zubak, Ivo; Hikec, Juraj [ur.]: Spomenspis 50 godišnjice Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu, 1886. - 1936. Zagreb, 1936.

Franjak, Dragutin [ur.]: Spomenspis 25-godišnjice Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu, 1886. - 1911. Zagreb, 1911.

(Z.H., V.D.)

 

Ažurirano petak, 16. prosinac 2022 13:46