HR-DAZG-771 Pogrebni fond namještenika radionica Državnih željeznica u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 11:26

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-771

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1938./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici glavnih skupština i sastanaka upravnih i nadzornih odbora.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1938. – 1948., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje strukovnog samoorganiziranja u pružanju uzajamne pripomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Pogrebni fond namještenika radionica Državnih željeznica u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1938. - 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1938., a ukinuto 1948. Svrha mu je bila davanje posmrtne pripomoći u slučaju smrti članova. Članovi su bili namještenici Radionica III.a odjela Državnih željeznica u Zagrebu.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:50