HR-DAZG-772 Društvo pogrebnog fonda poštansko, telegrafskih i telefonskih zvaničnika, služitelja i pomoćnih služitelja

utorak, 4. studeni 2008 11:34

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-772

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1930./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 9 knj., 2 kut. (0,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su sačuvana odobrena pravila iz 1930. i 1935., necjelovita godišnja izvješća o radu od 1931. do 1945., podaci o članstvu od 1930.-1947., jedan urudžbeni zapisnik u rasponu od 1931.-1935. i računska dokumentacija od 1931.-1947.

SERIJE U FONDU:

1. Pravila, 1930./1935., 3 kom.

2. Izvješća o radu, 1931./1945., 1 kut.

3. Članstvo, 1930. – 1947., 3 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1931. – 1935., 1 knj.

5. Računska dokumentacija, 1931. – 1947., 5 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati samoorganiziranje prema strukovnom načelu u pružanju uzajamne pripomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo pogrebnog fonda poštansko, telegrafskih i telefonskih zvaničnika, služitelja i pomoćnih služitelja

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1930. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Društvo pogrebnog fonda poštansko, telegrafskih i telefonskih zvaničnika, službenika i pomoćnih služitelja, 1930. – 1942.

Društvo pogrebnog fonda poštansko-brzojavnih i brzoglasnih dočasnika i podvornika, 1942. – 1945.

Društvo pogrebnog fonda poštansko, telegrafskih i telefonskih zvaničnika, služitelja i pomoćnih služitelja, 1945. - 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1930. sa svrhom uzajamne pripomoći svojim članovima, njihovim suprugama i zakonitoj djeci u slučaju smrti. Do 1935. djelovalo je na području grada Zagreba, a od tada na području Savske banovine.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:39