HR-DAZG-773 Društvo sv. Franje de Hieronima za pogrebnu pripomoć

utorak, 4. studeni 2008 11:28

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-773

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1918.-1934.] 1935./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 7 knj., 1 kut. (0,23 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave od 1936.-1947., necjelovito godišnja izvješća o radu od 1936.-1944., dokumentacija o članstvu od 1935.-1947., računska dokumentacija od 1935.-1947. Također je sačuvana dokumentacija Saveza hrvatskih kršćanskih socijala u rasponu od 1922.-1925., 1927.-1931. te dokumentacija Odjela za pogrebnu pripomoć Hrvatskog kršćanskosocijalnog saveza od 1921.-1934.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1936. – 1947., 2 knj.

2. Izvješća o radu, 1936./1944., 1 kut.

3. Članstvo, 1935. – 1947., 4 knj.

4. Računska dokumentacija, 1935./1947., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Uz dopunske izvore, može se proučavati pokušaj organiziranja pomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo sv. Franje de Hieronima za pogrebnu pripomoć

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1935. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1935. Nastalo je iz Odsjeka za posmrtnu pripomoć Saveza hrvatskih kršćanskih socijala u Zagrebu. Svrha mu je bila davanje posmrtne pripomoći članovima. Ukinuto je 1947.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:41