HR-DAZG-774 Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe

utorak, 4. studeni 2008 11:24

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-774

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1834.] 1835. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 99 knj., 3 kut. (2,36 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave od 1834.-1944., zapisnici sastanaka čizmarske zadruge od 1891.-1931. i 1948., gumbarske zadruge od 1894.-1941., krojačke zadruge od 1907.-1936., opančarske zadruge od 1913.-1938., velike zadruge od 1887.-1923., Obrtna iskaznica iz 1873., pravila iz 1874., 1887., 1908., 1910., 1920., 1937. i 1940., dokumentacija o članstvu od 1895.-1947., necjelovito dopisi od 1912.-1948. i računska dokumentacija od 1883.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1834./1944., 15 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1944./1940., 7 kom.

3. Obrtna iskaznica, 1873., 1 kom.

4. Članstvo, 1886. – 1947., 16 knj.

5. Dopisi, 1912./1947., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1876./1948., 68 knj., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 2

Gradivo može poslužiti za proučavanje samoorganiziranja, od cehova do obrtnih zadruga, u pružanju uzajamne pripomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1835. - 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Bez imena, 1835. – 1874.

Hrvatsko građansko društvo za sjajne pogrebe, 1874. – 1887.

Prvo hrvatsko građansko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu, 1887. – 1910.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe, 1910. – 1937.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu, zadruga s.o.j., 1937.–1940.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu, zadruga p.t.z., 1940.-1941.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo u Zagrebu, 1941. - 1945.

Građansko pogrebno društvo, 1945. - 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je 1835. utemeljilo pet kaptolskih cehova - postolarski, gumbarski, krojački, stolarski i veliki ceh. Godine 1837. pristupa im čizmarski, a 1847. opančarski ceh, pa od tada društvo čini sedam kaptolskih cehova. Zajedničkim sredstvima kupili su dvoja mrtvačka kola, pa su članovi i njihove obitelji imali pravo na besplatan sprovod. Kola su također iznajmljivali pa se dobit dijelila među članovima. Članstvo u Društvu bilo je uvjetovano članstvom u jednom od sedam kaptolskih cehova. Kada su 1872. ukinuti cehovi, Društvo dalje djeluje prema obrtnim zakonima. Društvo je ukinuto 1948.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb

HR-DAZG-10 Gradsko poglavarstvo Zagreb

HR-DAZG-24 Gradsko poglavarstvo Zagreb

HR-DAZG-1114 Kaptolski ceh čizmara

HR-DAZG-1116 Kaptolski ceh krojača

HR-DAZG-1117 Kaptolski ceh postolara i Kaptolska obrtna postolarska zadruga

HR-DAZG-1118 Kaptolski ceh stolara, tokara, limara, staklara, bravara i bačvara

HR-DAZG-1119 Kaptolski veliki ceh

HR-DAZG-1121 Zajednički ceh opančara

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Hendija, Zora: Prvo hrvatsko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu. Arhivski vjesnik. 37. Zagreb, 1995., 263-281.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Horvat, Rudolf: Spomenica na kaptolske obrtne cehove. Zagreb, 1936.

(Z.H., V.D.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:44