HR-DAZG-775 Željezničarska posmrtno pripomoćna udruga sv. Roka

utorak, 4. studeni 2008 11:23

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-775

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1905./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 40 knj., 3 kut. (1,15 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1911.-1948., pravila iz 1923., 1936. i 1939., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1905.-1948., opći spisi 1912., 1922.-1937., necjelovito dokumentacija o nekretninama u rasponu od 1925.-1947. i računska dokumentacija 1911.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1911. – 1948., 9 knj.

2. Pravila, 1923./1939., 3 kom.

3. Članstvo, 1905./1948., 16 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1912./1937., 1 kut.

5. Dokumentacija o nekretninama, 1925./1947., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1911./1948., 15 knj.

7. Tiskovine – fotografije, 1924./1946.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje strukovnog samoorganiziranja u pružanju uzajamne pripomoći za pogrebe.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Željezničarska posmrtno pripomoćna udruga sv. Roka

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1902. - 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Nepoznato, 1902. - 1905.

Udruga sv. Roka za pogrebnu pripomoć grijača državnih željeznica u Zagrebu, 1905. – 1919.

Udruga sv. Roka za pogrebnu pripomoć službenika državnih željeznica Kraljevine SHS, 1919. – 1936.

Željezničarska posmrtno pripomoćna udruga sv. Rok, 1936. – 1946.

Posmrtno pripomoćna udruga Saveza željezničarskih transportnih radnika i namještenika Jugoslavije, 1946. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Udruga je utemeljena 1902., a ukinuta 1948. Svrha joj je bila posmrtna pripomoć za članove.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:45