HR-DAZG-776 Društvo prijatelja za podizanje krematorija "Plamen"

utorak, 4. studeni 2008 11:36

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-776

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1930.-1931.] 1932./1941.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su dopisi Odbora i društva "Plamen" s drugim društvima iste svrhe u rasponu 1930.-1941. i izdanja biltena Internacionalne kremističke federacije u rasponu od 1938.-1939.

SERIJE U FONDU:

1. Dopisi, 1930. – 1941., 1 kut.

2. Tiskovine, 1938. – 1939., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati podizanje krematorija u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo prijatelja za podizanje krematorija "Plamen"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1932. – 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

"Plamen" društvo prijatelja za podizanje krematorija u Zagrebu

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Godine 1930. u Zagrebu je bio osnovan Odbor Društva za spaljivanje mrtvih "Oganj" iz Beograda kao prednik samostalnog društva koje je bilo utemeljeno 1932. pod imenom "Plamen" društvo prijatelja za podizanje krematorija u Zagrebu. Svrha mu je bila poraditi na podizanju krematorija u Zagrebu. Prestalo je s radom 1941.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-642 "Plamen" društvo za propagaciju spaljivanja mrtvih i za izgradnju krematorija u Zagrebu

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

List "Plamen" (ograničena naklada samo za svoje članove).

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:47