HR-DAZG-777 Dobrotvorno i potporno društvo "Horvaćanska samopomoć" u Horvatima

petak, 31. listopad 2008 11:33

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-777

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1926. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 31 knj., 6 kut. (1,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1926.-1948., odobrena pravila iz 1926., 1941., 1945. i 1947., necjelovito dokumentacija o članstvu od 1926.-1948., dokumentacija o nekretninama u rasponu od 1926.-1937., opći spisi od 1926.-1948., računska dokumentacija od 1926.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1926. – 1948., 1 kut.

2. Pravila, 1926./1947., 4 kom.

3. Članstvo, 1926./1948., 5 knj.

4. Dokumentacija o nekretninama, 1926./1937., 1 kut.

5. Opći spisi, 1926./1948., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1926. - 1948., 26 knj., 1 kut.

7. Tiskovine, 1926./1938.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se proučavati samoorganiziranje građana na rješavanju osnovnih socijalnih problema kao i potreba društvenog okupljanja uže zajednice građana u kulturno-prosvjetne svrhe.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrotvorno i potporno društvo "Horvaćanska samopomoć" u Horvatima

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1926. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Dobrotvorno i podupirajuće društvo "Samopomoć" u Horvatima, 1926. – 1934.

Dobrotvorno i prosvjetno društvo "Samopomoć" u Horvatima, 1934. – 1941.

Dobrotvorno i prosvjetno društvo "Horvaćanska samopomoć" u Horvatima – Zagreb, 1941. - 1947.

Dobrotvorno i potporno društvo "Horvaćanska samopomoć" u Horvatima - Zagreb, 1947. - 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1926., a ukinuto je 1948. Svrha mu je bila uzajamna pripomoć članovima u slučaju bolesti i smrti, a također i kulturno-prosvjetno djelovanje. Zemljišna zajednica Horvati je 1929. ustupila Društvu svoje zemljište na križanju Horvaćanske ceste i Srednjaka. Potporom gradske općine i Zemljišne zajednice Horvati na njemu je do 1931. sagrađena crkva i društveni dom. U njemu su se održavali razni tečajevi, predavanja i glazbene priredbe. Tu je također gradska općina smjestila svoju zdravstvenu stanicu i ambulantu u kojoj su se liječili članovi Društva i ostali stanovnici Horvata.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 11:57