HR-DAZG-778 Društvo "Čovječnosti"

petak, 31. listopad 2008 11:31

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-778

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1895./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 22 knj., 10 kut. (1,46 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave od 1897.-1947., necjelovito izvješća o radu od 1895.-1927., pravila iz 1924., dokumentacija o članstvu iz 1926., urudžbeni zapisnici iz 1925.-1947., opći spisi od 1921.-1945., necjelovito dokumentacija o nekretninama od 1896.-1946., dokumentacija o davanju potpora 1920.-1946. i računska dokumentacija od 1905.-1947.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1897. – 1947., 4 knj.

2. Izvješća o radu, 1895./1927., 1 kut.

3. Pravila, 1924., 1 kom.

4. Članstvo, 1926., 1 kut.

5. Opći spisi, 1921. – 1947., 2 knj., 5 kut.

6. Dokumentacija o nekretninama, 1896./1946., 1 kut.

7. Potpore, 1920./1946., 2 kut.

8. Računska dokumentacija, 1905. – 1947., 17 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se proučavati rad dobrotvornog društva u Zagrebu, a također uz dopunske izvore može poslužiti za istraživanja socijalnog položaja stanovništva Zagreba od kraja 19. do sredine 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo "Čovječnosti"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1846. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1846. kao prvo dobrotvorno društvo u Zagrebu. Svrha mu je bila materijalno pomagati siromašne sugrađane. Godine 1875. Društvo je u Skalinskoj ulici otvorilo prvu Pučku kuhinju koja je uz sirotinju hranila i siromašne učenike srednjih škola. Gradska općina financijski je pomagala njezino održavanje. Društvo je 1895. kupilo zgradu u Petrinjskoj 3 i 1896. u dvorištu sagradilo novu zgradu za Pučku kuhinju, a 1914. novu trokatnu uličnu zgradu. Početkom 20. stoljeća Društvo se ograničilo na davanje novčanih potpora sirotinji. Ukinuto je 1947.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Tretinjak, Mirko: 90-godišnjica Društva Čovječnosti, 1846-1936. Zagreb, 1936.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 11:59