HR-DAZG-780 Humanitarno društvo bana Jelačića

petak, 31. listopad 2008 11:29

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-780

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1887./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 34 knj., 5 kut. (1,32 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1919.-1948., pravila iz 1887., 1926., 1931. i 1937., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1887.-1948., opći spisi u rasponu od 1924.-1948. i računska dokumentacija u rasponu od 1891.-1945.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1919. – 1948., 4 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1887./1937., 4 kom.

3. Članstvo, 1887. – 1948., 11 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1924. – 1948., 1 knj., 1 kut.

5. Računska dokumentacija, 1891. – 1948., 18 knj., 1 kut.

6. Tiskovine, 1898. – 1940.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje samoorganiziranja po strukovnom načelu u socijalnim pitanjima. .

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Humanitarno društvo bana Jelačića

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1887. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Prvo vojno podčasničko društvo za podupiranje bolesnih članova, njihovih udovica i siročadi, 1887. - 1926.

Prvo bolno podčasničko društvo isluženih podoficira, 1926. - 1931.

Jugoslavensko humanitarno društvo isluženih i rezervnih podoficira bana Jelačića, 1931. - 1937.

Humanitarno društvo bana Jelačića, 1937. - 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1887., a ukinuto 1948. Svrha mu je bila uzajamna pripomoć članovima.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Turk, Makso: Spomenspis Humanitarnog društva bana Jelačića prigodom 50 godišnjeg jubileja. Zagreb, 1937.

(Z.H.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:1