HR-DAZG-781 Liga za zaštitu djece Hrvatske i Slavonije

petak, 31. listopad 2008 11:28

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-781

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1914./1946. [1947.-1948.]

KOLIČINA GRADIVA: 9 knj., 4 kut. (0,55 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica upravnog odbora iz 1927.-1928., zapisnici o predaji novca i pismohrane Društvu "Dobrotvor" iz 1945. i 1946., izvješća Nadzornog odbora od 1915.-1939., necjelovita dokumentacija o štićenicima iz 1914.-1929., opći spisi od 1915.-1929. i računska dokumentacija od 1914.-1938. i 1946.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1927. – 1928.

2. Izvješća o radu, 1915./1939.

3. Dokumentacija o štićenicima, 1914./1929., 1 kut.

4. Opći spisi, 1915. – 1918., 2 kut.

5. Računska dokumentacija, 1914./1948., 9 knj., 1 kut.

6. Tiskovine, 1915. – 1918.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti rad jednog dobrotvornog društva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Liga za zaštitu djece Hrvatske i Slavonije

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1914. – 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je počelo s radom 1914. iako su pravila bila odobrena već 1912. Zaključkom svoje glavne skupštine, Društvo je prestalo s radom 1946. Preostali novac i nekretnine (zgrada u Ilici 64) predani su Društvu "Dobrotvor". Svrha Lige bila je briga i pomoć siromašnoj i zapuštenoj djeci. Djelovalo je na području grada Zagreba.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-784 Zagrebačko društvo "Dobrotvor"

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Šilović, Josip: Socijalna skrb za porodice i siročad hrvatskih ratnika. Zagreb, 1917.

Šilović, Josip: Karitativni rad za vrijeme rata. Zagreb, 1915.

(Z.H., V.D.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:7