HR-DAZG-784 Zagrebačko društvo "Dobrotvor"

petak, 31. listopad 2008 11:21

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-784

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1877. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 21 knj., 11 kut. (1,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave u rasponu od 1880.-1948., pravila iz 1879., 1909., 1929. i 1946., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1913.-1917., opći spisi u rasponu od 1877.-1947., dokumentacija o nekretninama u rasponu od 1911.-1912., dokumentacija o štićenicima u rasponu od 1888.-1914. i računska dokumentacija u rasponu od 1877.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1880./1948., 6 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1878./1946., 4 kom.

3. Članstvo, 1913. – 1917., 2 knj.

4. Opći spisi, 1877./1947., 2 knj., 5 kut.

5. Dokumentacija o nekretninama, 1911. – 1912., 1 kut.

6. Dokumentacija o štićenicima, 1888./1914., 1 kut.

7. Računska dokumentacija, 1887./1948., 11 knj., 1 kut.

8. Tiskovine, 1887./1941., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se proučavati organiziranost građanstva na dobrotvornim akcijama.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Zagrebačko društvo "Dobrotvor"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1877. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1877. kao dobrotvorno društvo sa svrhom materijalno pomagati siromašne učenike zagrebačkih pučkih škola. Ukinuto je 1948.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-781 Liga za zaštitu djece Hrvatske i Slavonije

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šilović, Božidar: Humanitarno zagrebačko društvo "Dobrotvor". Spomenspis o društvenoj šezdesetgodišnjici. Zagreb, 1937.

Šilović, Božidar: "Dobrotvor" pedeset godina Dobrotvorovog rada, 1877. - 1927. Spomenspis zagrebačkog humanitarnog društva "Dobrotvor". Zagreb, 1927.

Širola, Stjepan: "Dobrotvor". Spomenspis 1914. - 1915. Zagreb, 1915.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:11