HR-DAZG-787 Dobrotvorno i prosvjetno društvo "Samopomoć" Trešnjevka

petak, 31. listopad 2008 11:32

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-787

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1923./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 26 knj., 2 kut. (0,55 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave od 1923.-1948., pravila iz 1932., 1933., 1936., 1940., dokumentacija o članstvu od 1933.-1948., opći spisi od 1932.-1948. i računska dokumentacija od 1934.-1948.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1923. – 1948, 5 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1932./1940., 4 kom.

3. Članstvo, 1933. - 1948., 9 knj.

4. Opći spisi, 1932. – 1948., 6 knj., 1 kut.

5. Računska dokumentacija, 1938.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se proučavati samoorganiziranje građana po pitanju uzajamne pripomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrotvorno i prosvjetno društvo "Samopomoć" Trešnjevka

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1932. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Uzajamna gospodarska i društvena zajednica "Trešnjevka", 1932. – 1933.

Dobrotvorno i prosvjetno društvo "Samopomoć" Trešnjevka, 1933. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1923., ukinuto je 1948. Svrha mu je bila davanje pripomoći u slučaju bolesti i smrti, svojim članovima. Pretežno je djelovalo na području zagrebačke Trešnjevke.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:17