HR-DAZG-789 "Goranin" društvo za promicanje probitaka Gorana i Gorskog kotara u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 11:17

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-789

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1932./1946. [1947.]

KOLIČINA GRADIVA: 3 knj., 1 kut. (0,45 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave iz 1944.-1945., pravila iz 1932., dokumentacija o članstvu iz raspona 1944.-1946., urudžbeni zapisnik u rasponu od 1944.-1947., dokumentacija o radu Društva u rasponu od 1937.-1947., računska dokumentacija u rasponu od 1944.-1945.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1944. – 1945.

2. Pravila, 1932., 1 kom.

3. Članstvo, 1944. – 1946., 1 knj.

4. Opći spisi, 1944. – 1947., 1 knj.

5. Dokumentacija o radu, 1937./1947., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1944. – 1945., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati rad zavičajnog društva koje je nastojalo pomoći razvoju nerazvijenih dijelova Hrvatske.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: "Goranin" društvo za promicanje probitaka Gorana i Gorskog kotara u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1932. - 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

"Goranin", 1932. - 1937.

"Goranin" društvo za promicanje probitaka Gorana i Gorskog kotara, 1937. - 1944.

"Goranin" društvo za promicanje probitaka Gorana i Gorskog kotara, 1944. -1946.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1932., a ukinuto 1946. Svrha mu je bila raditi na ekonomskom, kulturnom i socijalnom napretku Gorskog kotara.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:52