HR-DAZG-790 Društvo Ličana Hrvata

utorak, 4. studeni 2008 11:22

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-790

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1945.

KOLIČINA GRADIVA: 16 knj., 3 kut. (0,75 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1934.-1945., pravila iz 1934. i 1938., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1934.-1945., opći spisi u rasponu od 1936.-1945. i računska dokumentacija u rasponu od 1934.-1945.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1934./1945., 2 knj.

2. Pravila, 1934. – 1938., 2 kom.

3. Članstvo, 1934. – 1945., 7 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1934. – 1945., 1 knj., 1 kut.

5. Računska dokumentacija, 1934. – 1945., 6 knj., 1 kut.

6. Tiskovine, 1936. – 1941.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje rada zavičajnog društva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo Ličana Hrvata

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Društvo Ličana, 1934. - 1938.

Društvo Ličana Hrvata, 1938. – 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1934., a ukinuto 1947. Svrha mu je bila promicati gospodarske, kulturne i društvene probitke Like i Ličana. Djelovalo je u Zagrebu.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:53