HR-DAZG-791 Društvo Zagrebčana

utorak, 4. studeni 2008 11:21

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-791

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1931. - 1949.

KOLIČINA GRADIVA: 32 knj., 28 kut. (3,3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave od 1931.-1949., zapisnici tematskih sastanaka odnosno predavanja osoba iz kulture, znanstvenika, pisaca i novinara te nastupa umjetnika od 1935.-1949., pravila iz 1932., 1937. i 1945., dokumentacija o članstvu od 1932.-1949. U seriji tematskih spisa sačuvani su životopisi znamenitih Zagrepčana, koncepti članaka za reviju "Zagreb" te rasporedi predavanja i koncerata u organizaciji Društva od 1933.-1949. Sačuvani su i opći spisi od 1932.-1949. i dokumentacija Studija umjetničke kulture.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1931. – 1949.

2. Zapisnici tematskih sastanaka, 1935. – 1949.

3. Pravila, 1932./1945., 3 kom.

4. Članstvo, 1932./1949., 2 knj., 3 kut.

5. Tematski spisi, 1933./1949., 3 kut.

6. Opći spisi, 1931. – 1949., 7 knj., 14 kut.

7. Dokumentacija Studija umjetničke kulture, 1946. – 1949., 5 knj.

8. Računska dokumentacija, 1936. – 1949., 15 knj., 2 kut.

9. Tiskovine, 1931. – 1949., 3 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati rad Društva na očuvanju kulturnog i političkog identiteta glavnog grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo Zagrebčana

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1931. - 1949.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Društvo Zagrebčana, 1931. – 1945.

Komunalno - prosvjetno društvo "Zagreb", 1945. - 1949.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1931., a ukinuto 1949. Svrha mu je bila poraditi na kulturnom, društvenom i ekonomskom razvoju grada Zagreba te posebno na njegovom političkom i povijesnom značaju kao glavnom gradu svih Hrvata. Okupljalo je rođene Zagrepčane i one koji su u gradu živjeli neprekidno 30, odnosno 25, odnosno 20 godina. Društvo je izdavalo svoje glasilo, reviju "Zagreb".

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Revija "Zagreb".

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:54