HR-DAZG-792 Hrvatsko vegetarsko društvo

utorak, 4. studeni 2008 11:12

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-792

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1928./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1928.-1941., 1946.-1947., nepotvrđena pravila iz 1928., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1928.-1946. i računska dokumentacija od 1938.-1946.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1928./1947., 3 knj.

2. Pravila, 1928., 1 kom.

3. Članstvo, 1928./1946., 1 kut.

4. Računska dokumentacija, 1938. – 1946., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje početaka vegetarijanske ideologije u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko vegetarsko društvo

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1928. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Hrvatsko vegetarsko društvo u Zagrebu, 1940. – 1947.

Vegetarsko društvo u Zagrebu, 1928. - 1940.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1928., a ukinuto 1947. Svrha mu je bila okupljanje vegetarijanaca te promicanje vegetarijanske ideologije. Od 1937.-1939. društvo je izdalo deset brojeva svoga glasila pod nazivom "Vegetarizam".

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1001.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Revija "Zagreb".

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:54