HR-DAZG-793 Hrvatsko kulturno-humanitarno društvo "Podravac-Bilogorac" u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 11:18

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-793

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1945.

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 1 kut. (0,17 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave uprave u rasponu od 1934.-1941., podaci o radu Društva u rasponu od 1940.-1945., odobrena pravila iz 1935. i 1937. i neodobrena iz 1941., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1934.-1942., opći spisi iz 1939. i 1941. i računska dokumentacija u rasponu od 1939.-1942.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1934./1945., 1 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1935./1941., 3 kom.

3. Članstvo, 1934. – 1942., 2 knj.

4. Opći spisi, 1930., 1941.

5. Računska dokumentacija, 1939./1942., 1 knj.

6. Tiskovine, 1935./1940.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati rad zavičajnog društva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko kulturno-humanitarno društvo "Podravac-Bilogorac" u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. - 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kulturno- humanitarno društvo "Podravac- Bilogorac" u Zagrebu, 1934. – 1937.

Hrvatsko kulturno- humanitarno društvo "Podravac- Bilogorac" u Zagrebu, 1937. – 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1934., a ukinuto 1947. Svrha mu je bila okupljanjem Podravaca poraditi na gospodarskom, socijalnom, zdravstvenom, prosvjetnom i kulturnom podizanju Podravine.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:55