HR-DAZG-795 Jadranska straža. Odbor Zagreb

utorak, 4. studeni 2008 11:10

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-795

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1923. - 1945.

KOLIČINA GRADIVA: 60 knj., 11 kut. (2,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Oblasni odbor Zagreb: Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1923.-1941., pravila Jadranske straže iz 1936., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1923.-1941., opći spisi u rasponu od 1938.-1941., računska dokumentacija u rasponu od 1925.-1940. i statistika u rasponu od 1925.-1934.

Mjesni odbor I.: Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1928.-1941., opći spisi u rasponu od 1940.-1943., računska dokumentacija u rasponu od 1931.-1941.

Mjesni odbor II.: Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1931.-1941., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1930.-1941., opći spisi od 1931.-1941. i računska dokumentacija od 1931.-1940.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave Oblasnog odbora, 1923. – 1941., 11 knj., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica tijela uprave Mjesnog odbora I., 1928. – 1941., 6 knj.

3. Zapisnici sjednica tijela uprave Mjesnog odbora II., 1931. – 1941., 3 knj.

4. Pravila, 1936., 1 kom.

5. Članstvo Mjesnog odbora I., 1923. – 1941., 4 knj.

6. Članstvo Mjesnog odbora II., 1930. – 1941., 6 knj.

7. Opći spisi Oblasnog odbora, 1938. – 1941., 2 knj., 6 kut.

8. Opći spisi Mjesnog odbora I, 1936. – 1945., 3 knj., 1 kut.

9. Opći spisi Mjesnog odbora II., 1931. – 1941., 6 knj., 1 kut.

10. Računska dokumentacija Oblasnog odbora, 1925. – 1940., 11 knj., 1 kut.

11. Računska dokumentacija Mjesnog odbora I., 1931. – 1941., 5 knj.

12. Računska dokumentacija Mjesnog odbora II., 1931. – 1940., 2 knj.

13. Statistika Oblasnog odbora, 1925. – 1934., 1 kut.

14. Tiskovine, 1930. – 1939., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 2

Gradivo je važno za istraživanje unitarističke politike na području sjeverozapadne Hrvatske sredinom 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, srpski

PISMO U GRADIVU: latinica, ćirilica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Oblasni odbor Jadranske straže Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1923. - 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Glavni odbor Jadranske straže Zagreb, 1923. - 1927.

Oblasni odbor Jadranske straže Zagreb, 1928. - 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Jadranska straža utemeljena je 1922. u Splitu kao jugoslavenska, unitaristički orijentirana udruga sa svrhom "čuvanja nacionalnog obilježja i tradicije jugoslavenskog mora i primorja". Bila je ustrojena centralistički tako da su organizacije nižih razina bile odgovorne organizacijama viših razina i izvršavale su njihove odluke. Kao vrhovno tijelo uprave u Splitu postojao je Centralni odbor, od 1932. Glavni odbor, a u gradovima i većim mjestima postojali su glavni odbori, od 1932. oblasni, odnosno mjesni odbori.

U Zagrebu je 1923. utemeljen Glavni odbor Jadranske straže Zagreb, od 1928. Oblasni odbor Jadranske straže Zagreb. Djelovao je na području sjeverozapadne Hrvatske. U Zagrebu su osnovana još dva mjesna odbora i to: Mjesni odbor I. 1928. i Mjesni odbor II. 1931. Godine 1941. Jadranskoj straži je postavljen povjerenik za područje NDH. Od 1942. Društvo je bilo u pravnom statusu likvidacije, ali ona tijekom rata nije provedena. Društvo je ukinuto 1945.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1001.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Spomenica prigodom desetogodišnjice udruženja Jadranska straža. Beograd, 1932.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

"Jadranska straža", glasilo društva.

"Mladi stražar", list za školsku mladež.

"Podmladak Jadranske straže", list za srednjoškolsku mladež.

"Naše more".

"Almanah Jadranske straže". Beograd.

(Z.H.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:56