HR-DAZG-796 Jugoslavensko teozofsko društvo

utorak, 4. studeni 2008 11:8

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-796

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1924. - 1947.

KOLIČINA GRADIVA: 24 knj., 24 kut. (2,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici glavnih skupština i kongresa Društva od 1924.-1934., zapisnici sjednica po ložama od 1924.-1938., odobrena pravila iz 1931. i neodobrena iz 1924. i 1945., dokumentacija o članstvu od 1934.-1947., opći spisi od 1933.-1938., korespondencija među članovima od 1928.-1945., materijali s predavanja od 1926.-1947., računska dokumentacija od 1926.-1947., dokumentacija o Redu Zvjezdica od 1928.-1931. i dokumentacija o Ezoteričkoj školi od 1925.-1941.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici glavnih skupština i kongresa, 1924. – 1934., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica po ložama, 1924. – 1938., 4 knj.

3. Pravila, 1924. / 1945., 3 kom.

4. Kronika rada, 1933. – 1942., 1 knj.

5. Članstvo, 1934./1947., 1 knj., 1 kut.

6. Opći spisi, 1931. – 1941., 4 knj., 6 kut.

7. Korespondencija, 1928./1945., 3 knj., 2 kut.

8. Dokumentacija o radu Reda Zvjezdica, 1928./1931.

9. Dokumentacija o radu Ezoteričke škole, 1925./1941., 1 kut.

10. Materijali s predavanja, 1926./1947., 2 kut.

11. Računska dokumentacija, 1926. – 1947., 11 knj.

12. Tiskovine, 1924. – 1947., 11 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo unikatno svjedoči o radu teozofskog pokreta na prostoru bivše Kraljevine Jugoslavije sredinom 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Jugoslavensko teozofsko društvo

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1924. - 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Centrala Teozofskog društva osnovana je 1875. u New Yorku. Djelovalo je preko državnih, odnosno narodnih loža. Svrha mu je bila širiti teozofsko učenje. Jugoslavensko teozofsko društvo utemeljeno je 1924. u Zagrebu, a djelovalo je na području cijele Kraljevine Jugoslavije preko loža/krugova, centara i aktiva.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1001.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

"Teozof".

(Z.H.) 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:57