HR-DAZG-797 Prosvjetno i dobrotvorno društvo "Petar Svačić"

petak, 31. listopad 2008 11:27

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-797

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1933.] 1935./1946.

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 1 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1936.-1956., odobrena pravila iz 1935., 1938. i 1945., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1936.-1945., opći spisi iz 1936.-1943., računska dokumentacija u rasponu od 1936.-1946. Također je sačuvana dokumentacija o zabrani osnivanja Pripomoćnog društva "Petar Svačić" iz 1933.

SERIJE U FONDU:

1. Predspisi, 1933.

2. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1936. – 1946., 1 knj., 1 kut.

3. Pravila, 1935./1945., 3 kom.

4. Članstvo, 1936. – 1945., 1 knj.

5. Opći spisi, 1936./1943.

6. Računska dokumentacija, 1936. – 1946., 2 knj.

7. Tiskovine, 1936. – 1938.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti rad društva uzajamne pripomoći.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Prosvjetno i dobrotvorno društvo "Petar Svačić"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1935. – 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1935. iako je bilo pokušaja da se osnuje već 1933. Ukinuto je 1946. Svrha mu je bila uzajamna pripomoć članovima u slučaju bolesti, nesposobnosti za rad i drugih nedaća.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H., V.D.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:24