HR-DAZG-799 Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski"

utorak, 4. studeni 2008 10:55

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-799

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1910./1944.

KOLIČINA GRADIVA: 30 knj., 1 kut. (1,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1910.-1937., potvrđena pravila iz 1912., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1912.-1918., opći spisi u rasponu od 1918.-1939., računska dokumentacija od 1917.-1938., novinski izresci, programi nastupa, tiskane note i tri albuma fotografija.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1910. – 1937., 3 knj.

2. Pravila, 1912., 1 kom.

3. Članstvo, 1912. – 1918., 1 knj.

4. Opći spisi, 1918. – 1939.

5. Računska dokumentacija, 1917. – 1938., 8 knj., 1 kut.

6. Tiskovine – fotografije, 1910. – 1944., 18 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo je značajno za muzikološka istraživanja kao i za proučavanje političke povijesti Hrvatske.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1910. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Hrvatski glazbeni klub "Lisinski", 1910. – 1919.

Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski", 1919. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Članovi koji su istupili iz Hrvatskog pjevačkog društva "Kolo" utemeljili su 1910. društvo "Lisinski" sa svrhom unapređenja svih grana glazbene umjetnosti. Od 1924.-1925. i 1930.-1937. društvo "Lisinski" je bilo član Južnoslavenskog pjevačkog saveza, na čiji je poticaj ono i utemeljeno. Od 1941. član je Hrvatskog pjevačkog saveza. Društvo je ukinuto 1948.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:45