HR-DAZG-800 Radničko pjevačko društvo "Jednakost"

utorak, 4. studeni 2008 10:52

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-800

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1905./1946.

KOLIČINA GRADIVA: 18 knj., 1 kut. (0,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave od 1905.-1940., dokumentacija o članstvu od 1914.-1946., u maloj količini opći spisi od 1914.-1932., računska dokumentacija od 1912.-1946.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1905./1940., 3 knj.

2. Članstvo, 1914./1946., 9 knj.

3. Opći spisi, 1914./1932.

4. Računska dokumentacija, 1912. – 1946., 6 knj.

5. Tiskovine, 1927./1932., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje početaka organiziranja radništva krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a napose nastanka radničkih pjevačkih društava koja su djelovala u okviru sindikata i radničkih političkih stranaka.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Radničko pjevačko društvo "Jednakost"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1905. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1905., a ukinuto 1947. Izraslo je iz Privatnog radničkog pjevačkog zbora Socijaldemokratske stranke u Zagrebu. Nastupalo je na sindikalnim proslavama i priredbama organiziranog radništva.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:46