HR-DAZG-802 Društvo prijatelja Strossmayerove galerije

utorak, 4. studeni 2008 10:40

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-802

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1928./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1928.-1939., pravila iz 1928., rješenje o ukidanju Društva iz 1947., dokumentacija o članstvu iz 1931.-1942., računska dokumentacija u rasponu od 1930.-1941. U seriji Korespondencija sačuvani su dopisi Društva s Gradskim poglavarstvom Zagreb, HAZU-om i trgovcima umjetnina iz Beča i Londona.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1928. – 1939., 1 kut.

2. Pravila, 1928., 1 kom.

3. Rješenje o ukidanju, 1947., 1 kom.

4. Članstvo, 1931./1942.

5. Korespondencija, 1929./1944., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1930./1941.

7. Tiskovine, 1930./1939.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje povijesti Strossmayerove galerije pri HAZU.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo prijatelja Strossmayerove galerije

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1928. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je osnovano 1928., a ukinuto 1947. Svrha mu je bila moralno i materijalno podupirati, održavati, usavršavati i povećavati Strossmayerovu galeriju slika u Zagrebu.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:15